Hukuk

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search


Hükümet Sistemleri

Demokrasi
Seçimler
Temel Hak ve Hürriyetler
Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi: Anayasa Yargısı

Türk Anayasa Hukuku

Osmanlı Anayasa Gelişmeleri
Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
Kanun-u Esasi:Birinci Meşrutiyet
Kanun-u Esasi Değişiklikleri:İkinci Meşrutiyet

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukukun Kaynakları

Bağlayıcı Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar
Diğer Olası Kaynaklar
Kaynaklar Hiyerarşisi

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü 38. Madde Düzenlemesi

Uluslararası Hukukun Diğer Kaynakları

Açık Belge Teorisi-Clear Act Theory

Koruma Sorumluluğu- Responsibility to Protect(R2P)

Uluslararası Hukukta Kişilik

Uluslararası Antlaşmalar

Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi

Devletin Cezai Yetkisi
Devletin Hukuki Yetkisi

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma

Birleşmiş Milletler Öncesi Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma
Birleşmiş Milletler Döneminde Kuvvet Kullanma

Rebus Sic Stantibus

Ahde Vefa