UliWiki

From Uluslararası İlişkiler Wiki
Jump to navigation Jump to search

TUİÇ tarafından kurulan UliWiki (Uluslararası İlişkiler Sözlüğü), 2017 yılından itibaren faaliyet gösteren WikiMedia tabanlı Uluslararası İlişkiler veri tabanıdır. UliWiki'nin amacı Uluslararası İlişkiler alanı için güvenilir kaynaklardan elde edilen verilerin, bir araya getirilmesi ile bir başucu kaynağı olmaktır.

UliWiki’nin çalışmaları, öğrenmeyi ve gelecek nesillere doğru bilgi aktarımı yapmayı hedeflemektedir. Uluslararası İlişkiler alanında eğitim gören öğrencilere bilgi aktarımı fikriyle ortaya çıkan UliWiki, zamanla bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen farklı kitleleri de okuyucularına eklemiştir. 2017 yılından bu yana birçok içerik girilen UliWiki, Uluslararası İlişkiler alanının en önemli veri kaynaklarından biri haline gelmiştir. UliWiki’de uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk ve iktisat alanlarında güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilerle içerik yazılmaya devam edilmektedir. Bununla beraber, uluslararası ilişkilerde önemli şahsiyetlerinin biyografilerine de yer verilmekte ve uluslararası ilişkiler ile alakalı sosyoloji ve psikoloji konularına da değinilmektedir.


UliWiki Ekibi

- Selin Dikmen - UliWiki Koordinatörü

İletişim : [email protected]

- Gülin Sena Esen - İçerik Yazarı

İletişim : [email protected]

- Dilek Keçeci - İçerik Yazarı

İletişim: [email protected]

- Arzu Işık - İçerik Yazarı

İletişim: [email protected]

- Gülce Çanka - İçerik Yazarı

İletişim: [email protected]

- Hande Büyükyörük - İçerik Yazarı

İletişim: [email protected]ıcakademi.orgYeni Başlayanlar