Hans Morgenthau

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search

Realizm’in en önemli kurucularından biri Hans Morgenthau’dur. Hans Morgenthau, 1904-1980 yılları arasında yaşamıştır. Hans Morgenthau eğitimini Berlin, Frankfurt ve Münih Üniversitelerinde almış ve ABD’de Brooklyn Koleji’nde, Missouri ve Chicago Üniversitelerinde ve diğer yüksek eğitim kurumlarında ders vermiştir. Morgenthau, Uluslararası İlişkiler teorisine ve Uluslararası Hukuk araştırmalarına önemli katkılarda bulundu. Uluslararası İlişkiler alanında önemli bir değer olarak kabul edilen Morgenthau, güç politikasına ilişkin çalışmalarıyla ünlüdür. Morgenthau'nun eserleri uluslararası ilişkiler teorisinde realizm geleneğine aittir. Morgenthau, uluslararası politikayı güç mücadelesi çerçesinde tanımlanan ulusal çıkara dayalı objektif ve evrensel kurallarla yönetildiğini savunmuştur. Tüm devlet eylemlerinin gücü korumaya, sergilemeye veya arttırmaya çalıştığını ileri sürmüştür. 1948 yılında Morgentau şimdi Uluslararası ilişkiler teorisinde klassik sayılan Uluslararası Siyaset kitabını yayınlamıştır. Ona göre Realizm’in 6 önemli ilkesi bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir; [1] [2]

1-) Siyaset, kökleri insan doğasında bulunan objektif yasalarla yönetilir. Bunları değiştirme gayreti başarısızlığı neden olur. İnsan doğası ise bencil ve çıkarcıdır.

2-) Ulusal çıkarlar güç perspektifinden tanımlanmalıdır. Devletlerin amacı güçlerini arttırmaktır, dolayısıyla hareketlerini bu bağlamda değerlendirmek gerekir.

3-) Güç açısından çıkarlar sabit ve değişmezdir. Zaman ve mekana göre değişen şey çıkarın içeriği ve bu çıkarı gerçekleştirmek için uygulanması gereken politikalardır.

4-) Ahlaki değerlerin (Moral) uluslararası politikada herhangi bir rolü ve etkisi yoktur.

5-) Uluslararası politika, ekonomi ve hukuk gibi alanlardan farklı ve özerk bir alandır. Esas olan devletlerin askeri-siyasi gücü ve çıkarlarıdır.

6-) Uluslararası politikayı şekillendiren temel aktörler devletlerdir. Uluslararası ya da ulus üstü yapılar etkisizdir.


  1. K. Yalçınkök, "Realizm", (Akademik Perspektif, 2015).
  2. H.J. Morgenthau, "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace", (New York: Alfred A. Knopf, 1978)