Mahmut Muhtar Paşa (Katırcıoğlu)

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search

Mahmut Muhtar Paşa (Katırcıoğlu)

1867 – 1919 yılları arasında yaşamış Osmanlı Devleti'nde devlet adamı, nazır, vezir, diplomat ve yazardır. 93 Harbi'nde Doğu Cephesi komutanı ve sadrazam olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu ve Bursalı Katırcıoğlu Mehmed Paşa'nın torunudur. [1] Harbiye'de ve Almanya'da eğitim almıştır. Yunan Harbi'nde Albay rütbesiyle, Teselya Ordusu'nda Velestin, Çatalca ve Dömeke savaşlarında bulunmuştur. [2] 1900'lerde Fransız Büyük Manevraları'nda Osmanlı ordusunu temsil etmiştir. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra komutanlığa tayin edilmiştir. Paşa, 31 Mart Ayaklanması'nın bastırılmasında önemli başarı göstermiştir. Ancak rütbe tasfiyeleriyle ilgili düzenlenen kanunda rütbesi yeniden albaylığa düşürülmüştür. Valilik görevi'ne atandığı 1909 tarihinden sonra 1910'da Bahriye Nazırlığı'ndaki görevine getirilmiştir. Lakin İbrahim Hakkı Paşa kabinesiyle birlikte bu görevden ayrılmıştır. [3] 1912 yılında babasının kabinesiyle birlikte tekrar Bahriye Nazırı oldu. Balkan Harbi patlak verince Mahmut Muhtar ailesini terk ederek savaşa gitmeye kalkmış, görevini bırakmıştır. [4] Komutanlık yaptığı bu savaşta ağır yaralandığı için görevinden çekilmek zorunda kalmıştır. 1913'te başladığı Berlin Büyükelçilik görevi bir yıl sürmüştür. Bu görevinden sonra başka görev kabul etmemiştir. İskenderiye'den Napoli'ye giden bir vapurda vefat etmiştir.