Joseph Nye

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search
Joseph Samuel Nye.jpg

Dış politika literatürüne Yumuşak Güç (Soft Power) ve Akıllı Güç kavramlarını tanıtan Joseph Samuel Nye Jr., 1937 doğumlu Amerikalı Uluslararası İlişkiler teorisyenidir. Robert O. Keohane ile birlikte neoliberal düşünce okulunun kurucusu olmuş, 1977 yılında ise Power and Interdependence adlı kitabında teoriyi açıklamıştır. Keohane ile birlikte Karmaşık Karşılıklı Bağımlılık (Complex Interdependence) kavramını geliştirmiş ve Sert Güç (Hard Power) ile Yumuşak Güç (Soft Power) arasındaki ayrımı açıklayarak Yumuşak Güç teorisine öncülük etmiştir. Nye, Harvard Üniversitesi'nde John F. Kennedy Devlet Okulu'nun eski dekanıdır ve şu an Harvard Üniversitesi Özel Başarı Profesörü olarak görev yapmaktadır. Ekim 2014'te, Dışişleri Bakanı John Kerry, Nye'yi Dış İlişkiler Politika Kurulu'na atamıştır. Kendisi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Eski Sekreteridir.

Hayatı ve Kariyeri

Josephy Nye, 1958 yılında Lisans eğitimini Princeton Üniversitesi'nde en yüksek başarı (summa cum laude: with highest praise) ile tamamlamış, Oxford Üniversitesi'nde Rhodes Bursu ile okumuş ve doktora derecesini 1964 yılında siyaset bilimi alanında Harvard Üniversitesi'nde almıştır. 2008'de 2700 uluslararası ilişkiler akademisyeninin katıldığı bir anket, onu son yirmi yılın en etkili ve Amerikan dış politikasında ise en etkili altı kişiden biri olarak listelemiştir. Dr. Nye, Dışişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Konseyi ve Milli İstihbarat Konseyi'ndeki çalışmaları nedeniyle Üstün Hizmet madalyaları kazanmıştır. [1]

Nye, mesleki ve politika dergilerinde on dört akademik kitap, bir roman ve 200'den fazla makale yayınlamıştır. Son dönem kitapları arasında ise Soft Power, The Powers to Lead, The Future of Power, Is the American Century Over?, and Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump. vardır. [2]

Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi, İngiliz Akademisi, Amerikan Diplomasi Akademisi ve Oxford Exeter Koleji'nin fahri üyesidir. Princeton Üniversitesi'nin Woodrow Wilson Ödülü'nü, Amerikan Siyaset Bilimi Derneği'nden Charles Merriam Ödülü, Fransa'daki Palmes Academiques, Japonya'nın Yükselen Güneş Düzeni ve çeşitli onur derecelerini almıştır.

Nye yumuşak güç terimini 1980'lerin sonunda ortaya atmış ve ilk olarak 1990'da Foreign Policy'de yazdığı bir makalenin ardından yaygın kullanıma girmiştir. Nye, 2002'den beri Project Syndicate 'de sürekli yazmaktadır.

Nye ve eşi Molly Harding Nye'nin üç yetişkin oğlu vardır.

Yumuşak Güç ve Akıllı Güç

Yumuşak Güç (Soft Power) kavramı, Uluslararası İlişkiler teorisyeni Joseph Nye tarafından yayınlanan “Liderliğe Mecbur: Amerikan Gücünün Değişen Doğası” (Bound to Lead– The Changing Nature of American Power) adlı eseriyle birlikte literatüre girmiştir. Literatüre kazandırdığı “yumuşak güç” kavramı “Bir devletin, diğer bir devlet üzerinde güç veya zor kullanmadan, bu devlete istediğini yaptırabilme gücü.” olarak açıklanmaktadır. Nye yumuşal güç kavramını şu şekilde açıklamıştır; "Başkalarının davranışlarını, istediğimiz sonuç doğrultusunda etkileyebilme kapasitesidir."(The ability, to influence the behavior of others to get the outcomes one wants.)

Akıllı güç (Smart Power) kavramı ise, bir devletin uluslararası ilişkilerde istediği hedefe ulaşmak için Sert Güç ve Yumuşak Güç unsurlarını birlikte kullanmasına denilmektedir. Kavram, Joseph Nye tarafından ilk kez kullanılmış ve Nye akıllı gücü, "zorlama yöntemini kullanan sert güç ile ikna ve çekimden oluşan yumuşak gücün kombinasyonu." olarak ifade etmiştir. Akıllı gücün araçları ise sert ve yumuşak gücün araçları olan; askeri, ekonomik, diplomatik ve kültürel faktörlerin bir arada olmasıdır. Nye göre, bir devlet uluslararası arenada güçlü olmak istiyorsa yumuşak güç ve sert güç kombinasyonu olan akıllı güç unsuruna sahip olmalıdır.

Daha detaylı bilgi için --> Sert Güç (Hard Power) , Yumuşak Güç (Soft Power) ve Akıllı Güç (Smart Power) başlıklarını inceleyin.


Hazırlayan: Gülin Sena Esen


Önemli Konuşmaları:

1. Joseph Nye on global power in the 21st century, the full lecture at Central European University --> https://www.youtube.com/watch?v=uAb8Z_l4aQI

2. Joseph Nye ile küresel güç değişimleri üzerine --> https://www.youtube.com/watch?v=796LfXwzIUk

3. Joseph S. Nye, Jr.: What Is Power? --> https://www.youtube.com/watch?v=ehgHglSw1Io

4. Joseph Nye - On Soft Power --> https://www.youtube.com/watch?v=_58v19OtIIg


Önemli Röportajları:

1. JOSEPH NYE: AMERİKAN YÜZYILI BİTTİ Mİ? --> http://politikaakademisi.org/2018/10/19/joseph-nye-amerikan-yuzyili-bitti-mi/

2.Interview: Joseph Nye --> https://thediplomat.com/2015/06/interview-joseph-nye/

3. Interview: Joseph Nye on Iran and the End of American Exceptionalism --> http://www.iransview.com/interview-joseph-nye-on-iran-and-the-end-of-american-exceptionalism/1592/

4. Joseph Nye: "Bugün bireylerin güç pastasından aldıkları pay, geçmişe göre çok daha büyük" --> http://newtimes.az/tr/interview/3042/


Yazıları:

1. What Could Cause a US-China War? --> https://www.project-syndicate.org/commentary/what-could-cause-us-china-war-by-joseph-s-nye-2021-03?a_la=english&a_d=603e2869fb8369198c043756&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fjoseph-s-nye&a_li=what-could-cause-us-china-war-by-joseph-s-nye-2021-03&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=

2. China and America Are Failing the Pandemic Test --> https://www.project-syndicate.org/commentary/china-america-failing-pandemic-test-by-joseph-s-nye-2020-04?a_la=english&a_d=5e85cb7af364598f38ebd347&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fjoseph-s-nye&a_li=china-america-failing-pandemic-test-by-joseph-s-nye-2020-04&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=&barrier=accesspaylog

3. Why Morals Matter in Foreign Policy --> https://www.project-syndicate.org/commentary/why-morals-matter-in-foreign-policy-by-joseph-s-nye-2020-01?a_la=english&a_d=5e15a4a5f97ff32ae46b6e9c&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fjoseph-s-nye&a_li=why-morals-matter-in-foreign-policy-by-joseph-s-nye-2020-01&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=&barrier=accesspaylog

4. Power and Interdependence in the Trump Era --> https://www.project-syndicate.org/commentary/global-power-and-interdependence-in-trump-era-by-joseph-s-nye-2019-07?a_la=english&a_d=5d1c98a036efcc112c1283c1&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fjoseph-s-nye&a_li=global-power-and-interdependence-in-trump-era-by-joseph-s-nye-2019-07&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=&barrier=accesspaylog

5. Governance in the Information Age --> https://www.project-syndicate.org/commentary/joseph-s--nye-examines-three-potential-scenarios-for-governance-in-2050?barrier=accesspaylog#Uk2LBRMUF3uER6Ab.99

6. Get Smart --> https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart


Kaynakça

  1. Joseph S. Nye. (n.d.). Belfer Center for Science and International Affairs. Retrieved March 21, 2021, from https://www.belfercenter.org/person/joseph-s-nye
  2. T. (n.d.-b). Joseph S. Nye Jr. Books | List of books by author Joseph S. Nye Jr. ThriftBooks. Retrieved March 21, 2021, from https://www.thriftbooks.com/a/joseph-s-nye-jr/242053/