Ernst Georg Ravenstein

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search
Ernst Georg Ravenstein

1834’te Frankfurt’ta dünyaya gelen Ernst Georg Ravenstein, babası gibi kartografa ve coğrafya alanlarında uzmanlaşmış olsa da bir arkadaşının göç olaylarının herhangi bir yasası yokmuş gibi göründüğünü ifade etmesi üzerine Birleşik Krallık’ın nüfus sayım raporlarından yola çıkarak kaleme aldığı “The Laws of Migration” yani "Göçün Yasaları” ile 1913’te hayata gözlerini yumduğunda bir coğrafyacıdan çok göçün babası olarak tarihe geçmişti.[1]

Hayatı ve Eğitimi

1834’te Almanya’nın Frankfurt kentinde kartograf bir ailede doğan Ravenstein, Almanya’da gördüğü eğitim ile aile mesleğini devam ettirdi. 1852’de Almanya’daki siyasi istikrarsızlıktan dolayı Birleşik Krallık’a yerleşerek kendisi gibi Almanya’dan gelmiş olan Alman kartograf August Heinrich Petermann’ın öğrencisi oldu. [2] İngiliz vatandaşlığını aldıktan sonra yaşamının büyük bir bölümünü Birleşik Krallık’ta geçirdi. Günümüzde yetkileri Savunma Bakanlığı’na devredilmiş olan ve dönemin savaş işlerini yürüten Birleşik Krallık Savaş Bakanlığı’nın topografya departmanında 1855’ten 1875’e kadar görev aldı. [3]Kraliyet İstatistik Cemiyeti ve Kraliyet Coğrafya Cemiyeti’nin uzun süreli bir üyesiydi. Ayrıca spora da özel ilgi gösteren Ravenstein, 1861’de Londra’da Alman Jimnastik Cemiyeti’ni kurdu. Bedford College’da kısa süreliğine coğrafya dersleri vermişti. Oldukça saygın bir kartograf olan Ravenstein’ın çalışmaları, özellikle de coğrafi istatistikleri ve tahminleri, vefatından sonra bile gelecek nesillerin kartograflarını yetiştirmek ve var olan haritaları geliştirmek için temel olarak kullanıldı. En önemli çalışmaları arasında 1884 tarihli “Systematic Atlas” (Sistematik Atlas) ve zamanında kıtanın en kapsamlı haritası sayılan yine 1884 tarihli “Map of Equatorial Africa” (Ekvatoral Afrika’nın Haritası) bulunuyor. Alanına yaptığı inanılmaz katkılardan dolayı 1902’de Kraliyet Coğrafya Cemiyeti tarafından verilen ilk Victoria altın madalyasına layık görülmüştür.

Ernst Georg Ravenstein’in Kuramı

Önemli bir kartograf ve coğrafyacı olan Ravenstein’ın attığı temeller harita ve coğrafya ile sınırlı kalmadı. Belki de geride bıraktığı en önemli mirası göç çalışmalarının da temelini oluşturan ve ileride de göç teorileri üzerinde önemli bir etki bırakan göç teorisidir. Günümüzde itme-çekme teorileri başlığı altında sınıflandırılan birçok göç teorisi bulunur ve bu başlığa ismini veren aslında Ravenstein’ın göç teorisinin temel dinamikleridir: göçmenleri yurtlarından ayrılmaya teşvik eden “itici” sebepler ve göçmenleri belli bir yere gitmeye teşvik eden “çekici” sebepler. Ravenstein’ın göç teorisi tek bir eser olarak değil, “The Laws of Migration” adlı parçalarla 1876’dan başlayarak 1889’a kadar farklı dergilerde yayınlanmıştır.[4] [5] Ravenstein’ın göç teorisinin kapsamı aslında Birleşik Krallık ile sınırlıydı. Dönemin nüfus sayımı istatistiklerinden yararlanarak kırsal ve kent arasındaki göçü incelemiş, buna göre de bazı genel çıkarımlar yapmıştır. Ravenstein’a göre göçün sebepleri temelde ekonomiktir ve göçün temel dinamiklerini tarif eden 7 göç yasası vardır:

1. Çoğu göçmen kısa mesafeli ve “çekim” merkezlerine doğru hareket eder.

2. Göçmenler çekim merkezlerine doğru ilerledikçe yerlerinde bıraktıkları boşluğu daha uzak yerlerden gelen diğer göçmenler doldurur. Böylece göç, ülkenin her noktasına nüfuz etmiş olur.

3. Çekme süreci, itme sürecinin tam tersi işler ve ikisi birbirini tamamlayıcıdır.

4. Her ana göç akımı bir karşıt akımı doğurur.

5. Uzun mesafeler kat eden göçmenler genellikle büyük ticaret veya sanayi merkezlerine gitmeyi tercih eder.

6. Kırsal bölge sakinleri, kasaba sakinlerine kıyasla göç etmeye daha meyillidir.

7. Kadınlar erkeklerden daha çok göç eder.[6]

Bu yasaların sayısı aslında tartışmalıdır. Bazı araştırmacılara göre; Ravenstein’ın 7 değil, aslında 11 adet temel göç yasası vardır. İlk yayınlandığı zamanlarda eleştiriye maruz kalan göç yasaları, vefatından sonra daha büyük ilgi görmüş ve 1966’da Everett Lee tarafından geliştirilerek analitik bir çerçeveye oturtulmuştur. [7]Ravenstein’ın göç yasaları günümüzde hala modern göç teorilerinin temelini oluşturur. Bu açıdan Ravenstein, haritacılığa katkılarından çok göçe katkılarıyla anılmaya devam etmektedir. Çalışmalarının büyük bir kısmını Birleşik Krallık ’ta yaptıktan sonra vatanı Almanya’ya dönmüş ve hayatının son demlerini orada geçirdikten sonra 13 Mart 1913’te 79 yaşında göçün babası olarak hayata gözlerini yummuştur.

Eserleri

The Laws of Migration..jpg

• Systematic Atlas (1884)

• Map of Equatorial Africa (1884)

• The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London (1885)

• The Laws of migration. Journal of the Statistical Society (1889)

• Vasco da Gama's First Voyage (1898)

• The Russians on the Amur (1861) •

A Life's Work (1908) •

The New Census Physical, Pictorial, and Descriptive Atlas of the World (1911)

• Martin Behaim. His Life and his Globe (1908)

İlgili Videolar

• Ravenstein’s 11 Laws on Migration, https://www.youtube.com/watch?v=9rRZXZbA1Eg


Hazırlayan:Ayşenur Alişiroğlu


  1. Corbett, J. (2003). Ernest George Ravenstein, The Laws of Migration, 1885. CSISS Classics. UC Santa Barbara: Center for Spatially Integrated Social Science. 13 Ekim’de erişim sağlandı. https://escholarship.org/uc/item/3018p230
  2. "Ravenstein, Ernst Georg (December 30, 1834 - March 13, 1913)". 2021. Geographicus. Accessed October 13. https://www.geographicus.com/P/ctgy&Category_Code=ravensteinernst.
  3. "War Office". 2021. Oxford Reference. 13 Ekim’de erişim sağlandı. https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803121058422.
  4. Ravenstein, E. G. (1889). The Laws of migration. Journal of the Statistical Society, v.52 (1889) 214-301.
  5. Ravenstein, E. G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London. 48 (2): 167-227
  6. Corbett, J. (2003). Ernest George Ravenstein, The Laws of Migration, 1885. CSISS Classics. UC Santa Barbara: Center for Spatially Integrated Social Science. 13 Ekim’de erişim sağlandı. https://escholarship.org/uc/item/3018p230
  7. Sirkeci, İ ve Yaylacı, F. (2019). “Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar” Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler, p.15-39. Transnational Press London, 2019.