Clara Zetkin

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search

Yaşamı

Clara Zetkin.jpg

Clara (Eissner) Zetkin, 1857–1933 yıllarında yaşayan kadın hakları savunucusu, sivil toplumcu Alman Marksist siyaset teorisyeni ve felsefecisidir. Zetkin, 5 Temmuz 1857’de Saksonya eyaletinde dünyaya gelmiştir. Clara Zetkin, Leipzig Kadın Öğretmenler Koleji’nde eğitim görmüştür. [1] Eğitimi sırasında kadın ve emek hareketinin içinde yer almıştır.

1874’ten itibaren Almanya’daki kadın hareketi ve işçi hareketi ile ilişki içerisinde bulunmaya başlamış ve 1878 yılında Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD; Sosyal Demokrat Parti) ile bağlantı kurmuştur. Öte yandan Rus devrimciler ile de yakın iletişim halindeydi ve daha sonraları sürgündeki Ossip Zetkin (1848-89) ile evlendi. 1880’lerin çoğunu İsviçre ve Paris’te kendi isteğiyle sürgünde, yasadışı yayınlar yazıp dağıtarak ve önde gelen birçok uluslararası Sosyalistle tanışarak geçirdi. [2]

1889 yılında İkinci Sosyalist Enternasyonal’in kuruluş kongresine katıldıktan sonra Almanya'ya dönmüş ve Stuttgart’ta 1892’den 1917’ye kadar Sosyalist kadın gazetesi Die Gleichheit’in (“Eşitlik”) editörlüğünü yaptı. Zetkin, başından beri kadın siyasetine ilgi duyduğunu ifade etmiştir. [3] 1907’de Uluslararası Sosyalist Kadınlar Kongresi'nin kurucularından biriydi. Aynı zamanda Lenin’in ve devrimci kadın yazar ve eylemci Rosa Luxembur’un yakın arkadaşı olan Clara Zetkin, 1919’da Almanya’nın yeni Komünist Partisi, partinin merkez komitesine üye oldu ve 1920’den itibaren Reichstag'da (federal alt meclis) hizmet verdi.

Zetkin, sonraki yıl ise Üçüncü Enternasyonal başkanlığına seçildi (1921) ve böylelikle zamanının çoğunu Moskova’da geçirdi. Ancak Lenin’in 1924’teki ölümünden sonra etkisinin çoğunu kaybetmeye başladı. Ağustos 1932'de Reichstag'ın kıdeme göre başkanı olarak, insanları Nasyonal Sosyalizmle savaşmaya çağırdı. Hitler'in seçilmesi ve komünistlerin yasaklanması ile Zetkin, 1933'te öldüğü Rusya'ya tekrar sürgüne gitti.


Bazı Eserleri

• Yalnızca Proleter Kadınla Birlikte Sosyalizm Muzaffer Olacaktır (Only in Conjunction With the Proletarian Woman Will Socialism Be Victorious, 1896)

• İşçilerin Uluslararası Festivali (The Workers’ International Festival, 1899)

• Sosyal-Demokrasi ve Kadına Oy Hakkı (Social-Democracy & Woman Suffrage, 1906)

• Alman Sosyalist Kadın Hareketi (German Socialist Women’s Movement, 1909)

• Yurtdışından Bir Selam (A Greeting from Abroad, 1913)

• Alman Kadınları Büyük Britanya'daki Kız Kardeşlerine (The Women of Germany to the Women of Great Britain, 1915)

• Savaş Zamanında Çalışan Kadınların Görevi (The Duty of Working Women in War-Time, 1914)

• Rosa Luxemburg (Junius Broşürüne giriş) (Rosa Luxemburg; intro to the Junius Pamphlet, 1919)


Hazırlayan: Elifnur Ayhan