Biliyor muydunuz?

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search
  • Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs'ın önemli bir ihraç kalemi olan hellim, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ihraç ettiği tarımsal ürünlerin dörtte birinden fazlasını oluşturur.
  • II. Elizabeth, Nisanda doğmasına rağmen, doğum günü geleneğe göre Haziran ayının üçüncü cumartesisinde kutlanmaktadır.
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yönetim başkenti Pretoria, yasama başkenti Cape Town ve yargı başkenti Bloemfontein olmak üzere toplam üç başkenti vardır.

Saint Peter ve Saint Paul Kilisesi, Galata'daki ayakta kalan üç Orta Çağ Latin kilisesinden biridir.

  • II. Dünya Savaşı'ında Sovyet 19. Ordusu Kiev'i savunmaya giderken yolculuk çok uzun sürdüğü için Batı Cephesine verildi.
  • II. Dünya Savaşı sırasında Samuel Beckett, Fransa Alman işgali altındayken iki yıl boyunca Fransız Direnişi için kurye olarak çalışmıştı.
  • İsrail, Kudüs Yasasıyla Kudüs'ün tamamını başkent ilan etmiş, fakat bu BM tarafından tanınmamıştır.
  • 1942'de Filistin'e gitmekte olan Struma gemisi bozulunca, Türkiye 778 Yahudi yolcusunun inmesine izin vermeden gemiyi Karadeniz'e çektirmiş, gemi orada bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılmıştır.
  • Otuz Yıl Savaşı sırasında Almanya'nın nüfusu %30 oranında azalmıştır.
  • Niğbolu Muharebesi'nde esir alınan Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlarla geçirdiği 33 yılı sonradan bir seyahatname olarak yazmıştır.
  • Büyük Okyanus'taki düşük rakımlı ada ülkeleri iklim değişikliği sonucu suların yükselecek olması nedeniyle batma tehlikesiyle karşı karşıyadır.