Abdullah Paşa (Kölemen)

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search

1846'da Trabzon'da doğmuştur. Türk kölemenlerinden Mısır Ordusu Süvari Albayı Rüstem Bey'in oğludur. [1] Harbiye'yi bitirip kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda bulunmuştur. Hicaz'da Abdulmuttalip isyanını bastırmada önemli rol oynamıştır. İngilizleri gözlemlemek amacıyla gizli görev icabı Mısır'a gönderilmiştir. [2] Anadolu'da Ermeni, Musul'da Puşter aşireti ayaklanmalarını bastırmakla görevlendirilmiştir. II. Lahey Konferansı'nda askeri temsilci olarak bulunmuştur. II. Meşrutiyet sonrası dördüncü ve ikinci Ordu Komutanlığı görevinın dışında farklı askeri görevlerde yer almıştır. Balkan Harbi esnasında Doğu Trakya Şark Komutanlığı vazifesinde, Bulgarlara karşı savaşta, Lüleburgaz ve Kırklareli'nde başarısız olunca emekli edilmiştir. [3] 1918'de kısa süre Harbiye Nazırlığı yapmıştır. 1937'de hayata gözlerini yummuştur.