İbrahim Müteferrika

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search

1674'te doğmuştur. Kaloşvar kökenli bir ailenin oğludur. Müslümanlığı seçtikten sonra bu adı almıştır. Önceki ismi bilinmemektedir. Protestan kilisesine rahip olmak amacıyla eğitim gördüğü yıllarda esir düşmüş ve İstanbul'a getirilmiştir. Avusturya'ya yapılan seferlerde haberleşme alanında çalışmalar yapmıştır. 1719'da Mehmet Said Efendi ile ilk Türk matbaasını kurmak için çalışmaya başlamışlardır. Dönemin etkili ismi Damat İbrahim Paşa'ya matbaayı tanıtmışlar. Paşa olumlu tepki vermiştir. Müteferrika, matbaayı İslam'ın daha hızlı yayılması ve kitap basımının kolaylaşması adına kurmak istemiştir. Kendisini ilim ve İslam yoluna adamıştır. 1745'te vefat etmiştir. [1]