Yardımcı Kaynaklar

From TUİÇ Sözlük
Revision as of 19:18, 7 November 2020 by N.erva (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Uluslararası Hukuk'un yardımcı kaynakları Mahkeme(yargı) kararları ve Öğretidir.

a) Mahkeme(yargı) kararları:

UAD Statüsü, 38.maddesinde yardımcı kaynak olarak yargı kararlarından bahsetmiş ve 59.madde hükmünü saklı tutmuştur. (59.madde UAD kararlarının sadece ilgili olayda ve ilgili taraflar açısından sonuç doğuracağını belirtir.) İleriki zamanlarda benzer bir olay yaşanması durumunda, taraflar aynı olsa bile, geçmişteki yargı kararlarının bu yeni olayda kullanılması tamamen tarafların rızasına bağlı olarak gerçekleşir. Uluslararası hukukta kural olarak mahkeme kararlarının sadece mevcut kuralların yorumunda yardımcı olmak gibi bir görevi vardır. Bahsedilen yargı kararları sadece uluslararası yargı kararlarını kapsamamakta, ulusal yargı kararları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

b) Öğreti:

İç hukukta olduğu gibi uluslararası hukukta da yardımcı kaynak olarak kabul edilen öğreti(doktrin) bilimsel görüşleri ifade etmektedir. Bu bilimsel görüşler genellikle ünlü hukukçuların çalışma ve görüşleri olmaktadır ve bir konuyu ayrıntılı inceleyen kitaplarda, birçok hukukçunun bir araya gelerek derledikleri derleme kitaplarda, düzenli olarak çıkan süreli yayın niteliğindeki bilimsel dergilerde toplanırlar. Tüm bunların dışında uluslararası komite ve kurumlar tarafından da öğretiler oluşturulmaktadır. BM bünyesindeki Uluslararası Hukuk Komisyonu, bir sivil toplum kuruluşu niteliğinde olan Uluslararası hukuk derneği buna başlıca örneklerdir ve bu kurumların internet sitelerinde de uluslararası hukuka ilişkin pek çok materyal bulunmaktadır. [1]

Hazırlayan: Erva Nur KÖK Kaynakça

  1. Acer, Yücel. Kaya, İbrahim. Uluslararası Hukuk , Ankara: Seçkin Yayınları, 2015. s.58-61