Demokrasiyi Tanımlama

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Demokrasi

Demokrasi teriminin kökeni Eski Yunan'a kadar geriye götürülebilir. İktidar veya yönetim anlamına gelen Yunanca kratos kelimesinden gelir. Bu bağlamda demokrasi "demos tarafından yönetim" anlamına gelir (buradaki demos "halk" anlamına gelir). Bununla beraber basitçe "halk tarafından yönetim" demek de bizi çok uzağa götürmez. Bernard Crick'in (1993) ifadesiyle "demokrasi kamusal işlerin dünyasında belki de en çok rastgele biçimde kullanılan bir kavramdır." Herhangi bir kimseye herhangi bir şey ifade edebilen bir terim büsbütün anlamsız olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Fakirler ve dezavantajlıların yönetim sistemi; profesyonel siyasetçilere veya kamu görevlilerine ihtiyaç duymaksızın, halkın kendi kendisini doğrudan ve sürekli biçimde yönettiği bir hükümet şekli; hiyerarşi ve imtiyazdan ziyade eşit fırsatlara ve bireysel liyakate dayalı bir toplum; sosyal eşitsizlikleri azaltmayı amaçlayan bir refah ve yeniden dağıtım sistemi; çoğunluk yönetimi ilkesine dayalı bir karar-verme sistemi; çoğunluğun iktidarını kontrol altına alarak, azınlıkların haklarını ve menfaatlerini koruyan bir yönetim sistemi; halkın menfaatlerine, onların siyasi hayata katılıp katılmamasına bakmadan hizmet eden bir hükümet sistemi gibi anlamlar demokrasi kavramına yüklenmiştir. [1]


Kaynakça

  1. HEYWOOD Andrew, Siyaset, 2013, s.125