Demokrasi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Demokrasiyi Anlamak [1]

Demokrasi hakkında tartışmalar meşruiyetle olan ilişkisinin çok daha ötesine uzanır. En temel olarak bu demokrasinin doğası hakkındaki kafa karışıklığından kaynaklanır. Demokrasi teriminin kökeni Eski Yunan'a kadar götürülebilir. Örneğin otokrasi, aristokrasi ve bürokrasi gibi "krasi"yle biten diğer kelimeler gibi demokrasi de iktidar veya yönetim anlamına gelen Yunanca kratos kelimesinden gelir. Bu bağlamda demokrasi "halk tarafından yönetilen" anlamına gelir.

Bernard Crick'in (1993) ifadesiyle "demokrasi kamusal işlerin dünyasında belki de en çok rasgele biçimde kullanılan bir kavramdır". Herhangi bir kimseye herhangi bir şey ifade edebilen bir terim büsbütün anlamsız olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Demokrasi kavramına yüklenen anlamlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

- fakirler ve dezavantajlıların yönetim sistemi

- profesyonel siyasetçilere veya kamu görevlilerine ihtiyaç duymaksızın, halkın kendi kendisini doğrudan ve sürekli biçimde yönettiği bir hükümet şekli

- hiyerarşi ve imtiyazdan ziyade eşit fırsatlara ve bireysel liyakate dayalı bir toplum

Kaynakça

  1. Heywood, Andrew, Siyaset, çev.: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Anakara: Adres Yayınları, 18. Baskı, 2017.