Uluslararası Ekonomi Politiğin Tanımı ve Temel Kavramları

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Uluslararası Ekonomi Politiğin tanımını yapmadan evvel 'ekonomi politik' kavramını incelemek gerekir.

Ekonomi politik; politika ile ekonomi arasındaki etkileşimi ifade eder. Ön plana çıkan husus, ekonomik güçlerin devlet politikalarını ne şekilde biçimlendirdiğidir. Zira politik faaliyet ve uygulamalarla piyasalar karşılıklı etkileşim içindedir. Yani bugünkü politika tercihleri, gelecekteki, refah düzeyini etkilerken kendisi de ekonomik gelişmelerden etkilenmektedir. Ekonomi politik, Marksist düşüncenin, siyasi olayların ekonomik arka planını ifade etmek için literatüre kazandırdığı bir kavramdır. Bu kavramı ilk defa kullanan kişi Turquet'tir.[1]

Uluslararası Ekonomi Politik (UEP) ise ekonomiler, politikalar ile devletler, piyasalar arasında uluslararası düzeyde yaşanan karşılıklı etkileşimi ele alıp inceleyen bir disiplindir. UEP; devletler, küresel şirketler,uluslararası organizasyonlar gibi uluslararası aktörler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere odaklanır. Ayrıca kıt kaynakların bireyler, gruplar ve ulus-devletler arasında nasıl dağıldığını ifade eden bir ekonomik boyuta da sahiptir.[2]

Kaynakça

  1. Mehmet Altan, Murat Çetin, Uluslararası Ekonomi Politik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2013, s.5.
  2. David N. Balam, Bradford Dillman, Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş, Liberte Yayın Grubu, 2015, s.32.