Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (COMECON)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


COMECON, 1949 yılında kurulmuştur. ABD'nin Marshall yardımları karşısında Doğu cephesi için alternatif modelidir. COMECON, Sovyetler Birliği aracılığıyla, Soğuk Savaş sürecindeki ideolojik rekabette, Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan bölgesel bir ekonomik örgütlenme olarak kurulmuştur. Zamanla, Doğu Avrupa sınırlarını aşıp bölge dışından da üye almıştır. 1961'den sonraki üyeleri Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Küba, Ma­caristan, Moğolistan, Polonya, Romanya, SSCB ve Vietnam olmuştur. Temel amaçları, üye ülkelerin sanayileşmesi ile kalkınmasını sağlamak, verimi artırmak, teknik gelişmeye önem vermek ve işbirliğini geliştirmektir. COMECON'un başlıca organları, Konsey, Sekreterya ve Yürütme Komitesi'dir. [1]


Kaynakça

  1. KARŞILIKLI EKONOMİK YARDIM KONSEYİ (COUNCIL FOR MUTUAL ECONOMIC ASSISTANCE-COMECON/CMEA) http://www.ekodialog.com/ekonomi_kurumlari/karsilikli_ekonomik_yardim_konseyi.html Erişim Tarihi: 26.04.2018