Federalizm

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Federalizm, ulusal hükümet ve diğer alt derecelerdeki yönetim birimlerinin (eyaletler, bölgeler, yerel birimler) bazı önemli kararları diğerlerinden bağımsız ya da gayri resmi, bazı kararların alınabilmesinde diğer hükümet birimlerinden onay almaksızın hareket edebilmektedir. [1]

Federalizm, hem merkezi yönetim (federal düzey), hem de bölgesel yönetim (federe devlet düzeyi) diğerinin tecavüz edemeyeceği bir iktidar alanına sahiptir; bu iktidar, en azından belli bir ölçüdeki yasama ve yürütme otoritesini ve gelir artırma ve böylece belli bir derecede mali bağımsızlık kullanma kapasitesini içermektedir. Her düzeydeki yönetimin yetkileri ve sorumlulukları kodifiye edilmiş ya da yazılmış bir anayasada tanımlanmıştır ki bunun anlamı, merkez ile çevre arasındaki ilişkilerin, tarafların herhangi birinin tek-taraflı olarak değiştiremeyeceği resmi bir yasal çerçeve içinde yürütülmesidir. [2]

Federal devlet sisteminde kamusal hizmetler ortaya çıkan bu iki yönetim arasında paylaştırılmaktadır. Dış ilişkiler ve milli savunma gibi ülkenin tamamını ilgilendiren konular ulusal düzeyde yürütülmekte; eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gibi konular “ulusaltı (federe)” birimler tarafından yerine getirilmektedir. [3]


Kaynakça

  1. Öztürk Namık Kemal, Federalizm ve Türkiye, <http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/bf23076f3897f23_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi>
  2. Heywood Andrew, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, Ankara 2016 syf 103,104
  3. Uygun, O. (1996), Federal Devlet Temel İlkeler Kurumlar ve Uygulama, 2. Baskı, Ankara: İtalik Yayınları.