Drina Köprüsü

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Drina Köprüsü Bosna Hersek’te Sırbistan sınırına yakın Vişgrad (Vişegrad) kentinde Sava Nehrinin kolu olan Drina Irmağı üzerine 1571 senelerinde yaptırılmış olan Osmanlı köprüsü.[1] Sokullu Mehmet Paşa tarafından yapıldığından, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü olarak da bilinmektedir. Köprü Vişegrad veya banisi Sokullu Mehmet Paşa’nın adlarıyla tanınmaktaysa da, 1960’tan sonra Yugoslav yazaro Jvo Andric’in romanı dolayısıyla altından geçen akarsuyun adıyla şöhret bulmuştur. [2] Köprü, Osmanlı anıtsal Osmanlı mimarlık ve karakteristik özelliklerini taşır. Eni 7 metreden biraz geniş, uzunluğu 180 metreye yakın olan köprü büyük kesme taş bloklardan inşa edilmiştir. Güney ucu kıyıya dik, açık bir dirsek yaparak birleşir. Irmak içinde kemerli 10 gözü vardır, bu kemer açıklıkları 10-15 m arasında değişmektedir. Yukarı ortasına gelen bir yerde, batı kenarında bir kitabe sahanlığı bulunmaktadır ve doğu kenarında bir sofa vardır. Bunların her ikisi de dışa taşarak taş çıkıntılar üzerine oturmuştur. Kemerlerin üzengitaşı hizasında bütün köprüyü çepeçevre çıkıntılı bir silme dolaşır. Köprünün yapım tarihi kitabelerden birinde 1571, diğerinde 1577 olarak verilmiştir.

Yüzyıllar boyunca farklı ordular tarafından tahribata uğramış olan köprü özgün halini günümüzde halen korumaktadır ve 2007 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne alınan Köprü. 2003 yılından bu güne araç trafiğine kapalıdır.