BM Dünya Gıda Programı (WFP)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı doğal afetler, savaşlar veya sivil çatışmalar benzeri sebeplerle açlığa maruz kalan kişilere insani yardım kapsamında gıda sübvansiyonu sağlama hedefiyle 1961 yılında Roma merkezli olarak 3 yıllık deneme süresi için kurulmuştur. Program, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile BM Genel Kurulu’nun kararları doğrultusunda kurulmuş olduğundan bu iki grubun üyeleri Program üyeliğine de dahil edilmiştir. 6 Aralık 1965'te FAO Konferansı’nda BM Genel Kurulu’nda alınan paralel kararlar uyarınca ve çalışmalarının önemli görülmesi nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç olduğu sürece süresiz olarak faaliyet göstermesi kararlaştırılmıştır. WFP’da oy hakkı olan ülkeler İcra Kurulu’na üye olan 36 ülkedir [1].


WFP, insani ve kalkınma çalışmalarını yürütmek için, nakit, gıda veya gıdayı yetiştirmek, saklamak ve kullanmak için gerekli temel maddeler şeklindeki tamamıyla gönüllü katkılara bağlıdır. Yapılacak bu yardımalar hükümetler tarafından karşılanabileceği gibi hükümetlerarası ve hükümetdışı kuruluşlar ile özel teşkilatlar tarafından da sağlanabilmektedir. [2].
Kaynakça