Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION- EFTA), 1960 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmak istemeyen ve katılmasına izin verilmeyen Avrupa devletleri için bir alternatif olarak İsveç'in başkenti Stockholm'da kurulmuş bir ticaret örgütüdür. Bu organizasyonda İngiltere, İsveç, Norveç, isviçre, Danimarka, Portekiz, Avusturya kurucu üyeler oldu. 1970'de İzlanda, 1986'da Finlandiya, 1991'de ise Lihtenştayn katıldı. Ancak zamanla kurucular dahil üyelerinin çoğu EFTA'dan ayrılarak AB'ye girmiştir. 1970'de İzlanda, 1986'da Finlandiya, 1991'de ise Lihtenştayn katıldı. Üye ülkeler: Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'dir [1].


EFTA'nın temel amacı üye ülkelerin ekonomilerinin liberalleşmesini sağlamak, gıda maddeleri dışındaki maddeler için aralarındaki gümrük duvarlarını kaldırarak sanayi malları alanında serbest bir ticaret bölgesi oluşturmaktır [2].


20.yy süresince meydana gelen çatışmalar ve Avrupa ekonomisini buhrana sürükleyen dönemin ardından; Avrupa devletleri arasında ekonomik bütünleşme süreci başlamıştır. Bu kapsamda bir taraftan Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurulmuş diğer taraftan ise Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere 20 Kasım 1959’da Stokholm Konvasiyonu’nu imzalayarak Avrupa Serbest Ticaret Bölgesini (EFTA) oluşturmuştur. Ülkeler arası ekonomik ilişkileri düzenleyen EFTA, süreç içerisinde üye sayısını arttırmayı başarmıştır. EFTA üye ülkeleri içinde sanayi ürünlerinde gümrük ve diğer kısıtlamaları kaldırmayı öngörmüştür. AET’den farklı olarak EFTA’nın üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi ve ortak ticaret politikası bulunmamaktadır. EFTA, AET gibi bölge içinde sermaye ve hizmetlerin serbest dolaşımı gibi özelliklere de sahip değildir. Ayrıca EFTA, ilk kurulduğunda tarım ve balıkçılık sektörünü serbest ticaret alanı içine almamıştır. EFTA Konvansiyonu adil rekabet ortamı yaratmaya yönelik tedbirler içermektedir. Bu süreç içerisinde İngiltere zamanla AET ile ilişkilerini geliştirmeye başlamış ve EFTA'dan ayrılmıştır. Bunu diğer ülkelerin ayrılması takip etmiştir.Bugün EFTA’nın üyeleri İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihteştayn’dan ibarettir [3].


Kaynakça

  1. Avrupa Serbest Ticaret Birliği http://www.wikiwand.com/tr/Avrupa_Serbest_Ticaret_Birli%C4%9Fi Erişim Tarihi: 19.03.2018
  2. http://www.ekodialog.com/ekonomi_kurumlari/avrupa_serbest_ticaret_bolgesi.html Erişim Tarihi: 19.03.2018
  3. EFTA. (2012). https://www.slideshare.net/ecebeyhan/efta Erişim Tarihi: 19.03.2018