Avrupa Birliği Adalet Divanı

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Avrupa Birliği Adalet Divanı AB'nin en yüksek yargı organıdır. AKÇT Anlaşması ile 1952 yılında kurulmuş,Roma Anlaşması ile tek bir Adalet Divanı tesis edilmiştir.Divan,Roma Anlaşması'nın 164,AKÇT Anlaşması'nın(Paris Anlaşması) 31 ve EURATOM Anlaşması'nın 136. maddelerinde yer almıştır.Lizbon Anlaşması'nda AB'nin kurumları arasında sayılmıştır.(Md.9)

Adalet Divanı'nın iki temel işlevi vardır:Avrupa kurumlarının ve hükümetlerin tasarruflarının anlaşmalar ile uyumlu olup olmadıklarını denetlemek ve ulusal mahkemenin talebe üzerine Topluluk hukukunda yer alan hükümlerin yorumlanması veya geçerliliği hakkında karar vermek.Divan,temyiz edilemeyen ve bağlayıcı olan adli merci sıfatıyla,Topluluk hukuk düzeni içinde meydana gelen hukuki anlaşmazlıkları,hukuk kurallarına ve adalete uygun olarak çözmek görevini yüklenmiştir.[1]

Kaynakça

  1. Avrupa Birliği:Prof.Dr.S.Rıdvan KARLUK,Beta Yayınları 10.Baskı, s.405