Ataşe

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Ataşe, bir elçiliğe bağlı uzman kişi veya diğer bir deyişle elçilik uzmanıdır. [1]. Bir ataşenin başlıca görevleri, uzmanlık alanı ile ilgili olarak raporlar hazırlamak ve bunları devletinin ilgili birimlerine ulaştırmak, uzmanlık alanı ile ilgili topladığı bilgileri servis etme, devletler arası ilişkileri güçlendirmek, devletini çeşitli uluslararası konferanslarda ve panellerde temsil etmektir. [2]


Askeri Ataşe: Devlet kademesinde en büyük öneme sahip ataşelerin başında gelmektedirler ve görevleri gereği oldukça hassas bir konuma sahiptirler. Yapılacak bir hata savaşa neden olabilmektedir.

Bilim Ataşesi: Bilim ataşeleri, ülkelerindeki bilimsel aktiviteleri ve yenilikleri rapor haline getirip dış ülkelere tanıtmak ve sunmaktır. Benzer şekilde dış ülkelerdeki gelişmeleri de bağlı oldukları devlete sunmaktadırlar.

Basın Ataşesi:Basın ataşeleri, Basın haberlerinin tasnif edilip raporlanmasından sorumludur.

Din Ataşesi: Din ataşeleri, dinler arası köprü görevi görürler.

Ticaret Ataşesi: Ticaret ataşeleri, ülkeler arası ticaret sözleşmelerinin yenilenmesinden ve düzeltilmesinden sorumludurlar.

Kültür Ataşesi:Kültür ataşeleri, bağlı bulunan ülkenin kültür tanıtımından ve kültürel işbirliğinden sorumludur.

Eğitim Ataşesi: Eğitim ataşeleri, eğitimsel çalışmaların takip edilip sunulmasından sorumludur.

Güvenlik Ataşesi: Askeri ataşelerle birlikte çalışabilen güvenlik ataşeleri, dış ülkelerle güvenli iletişimler kurmasından sorumludur. [3]


Kaynakça