Schuman Bildirgesi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
(Schuman Planı sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

9 Mayıs 1950'de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın yayınladığı Avrupa Birliğinin temelini oluşturan bildiridir. Bildirge, Fransa ve Almanya'nın kömür ve çelik üretimlerini bir havuzda toplayarak uluslarüstü bir otoritenin denetimi altına bırakmayı öngörmektedir [1] Bu bildirgede Almanya Federal Cumhuriyeti'nin kuruluşundan dolayı Fransa için ortaya çıkan sorunlara değinilmiştir. Birinci sorun, Fransa ile Almanya arasındaki gelecekteki çatışma tehdidinin nasıl önleneceği; ikincisi, Ruhr bölgesi Alman kontrolüne geri döndükten sonra, Fransız çelik endüstrisi için sürekli kömür tedarikini nasıl sağlayacağına dair idi. Topluluk için ilk taslaklar Schuman'ın çalışma arkadaşı ve avukatı olan Paul Reuter tarafından hazırlandı ve Fransız kamu görevlisi Jean Monnet ile bazı görevlilerce düzenlendi. Önerilen bu plan Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer tarafından memnuniyetle karşılandı ardından Benelüks ülkeleri ve İtalya katılım istediklerini belirttiler. İngiliz hükümeti, katılım davetini reddetti. Katılmak isteyen altı ülke arasındaki görüşmeler, ulusal çıkarların savunması için sert pazarlık ve bu yolla olası bir savaşın önlenmesi, Avrupa'da kalıcı bir barışın yerleşmesi ile damgalanmıştı ancak nihai olarak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) haline gelen anlaşmaya varıldı.[2] Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran Antlaşma, altı ülke ile beraber 18 Nisan 1951'de Paris'te imzalanmış ve 23 Temmuz 1952'de yürürlüğe girmiş ve geçerlilik süresi 50 yıla kadar sınırlandırılmıştır. Bu topluluk Avrupa Topluluklarının ilki ve Avrupa Birliği'nin ilk ayağı olmuştur.Antlaşma süresi 23 Temmuz 2002'de dolmuştur. [3] [4] Bildirgenin sunulduğu 9 Mayıs tarihi Avrupa Birliği içinde Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır.

Schuman Bildirgesi Metni [5]

'Dünya barışını tehdit eden tehlikelere orantılı olarak yaratıcı çabalar göstermeksizin korumak mümkün değildir. Organize olmuş ve yaşayan bir Avrupa'nın medeniyete getireceği katkı barışçıl ilişkilerin sürdürülmesinde vazgeçilmezdir. Fransa, 20 yılı aşkın bir süredir Birleşik Avrupa şampiyonu rolünde olan Fransa'nın asıl amacının barış hizmetidir. Birleşmiş bir Avrupa'ya ulaşılamadı henüz ve savaşımız vardı.

Avrupa tek seferde ya da tek bir plana göre oluşturulmayacaktır. İlk önce fiili bir dayanışma oluşturan somut başarılar yoluyla inşa edilecek. Avrupa'nın uluslarının bir araya gelmesi, Fransa ve Almanya'nın yaşlı muhalefetinin ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Alınan herhangi bir önlem bu iki ülkeyi ilgilendirir.Bu amaçla, Fransız Hükümeti, eylemin hemen hemen bir sınırlı ve belirleyici noktada ele alınmasını önermektedir:

Avrupa ve diğer ülkelerin katılımına açık bir organizasyon çerçevesinde, kömür ve çeliğin bir bütün olarak Franco-Alman üretiminin ortak bir Yüksek Kurum altında yer almasını önermektedir.

Kömür ve çelik üretiminin bir araya toplanması, Avrupa federasyonunda bir ilk adım olarak ekonomik kalkınma için ortak vakıfların kurulmasını derhal sağlamalı ve uzun süredir savaş cephaneleri üretmeye adamış bölgelerin kaderini değiştirmelidir.

Böylece kurulan üretim içindeki dayanışma, Fransa ile Almanya arasındaki herhangi bir savaşın düşünülemeyeceği değil, maddi olarak imkansız hale geldiğini açıkça ortaya koyacaktır. Bu güçlü ve üretken birimin kurulması, tüm üye ülkelerde aynı şartlarda endüstriyel üretimin temel unsurlarını sağlamaya istekli olan ve sonuçta katılmak isteyen tüm ülkelere açıktır ve ekonomik birleşim için gerçek bir temel oluşturacaktır.

Yaşam standartlarını yükseltmeye katkıda bulunmak ve barışçıl başarıları artırmak amacıyla bu üretim, ayrımcılık veya istisna olmaksızın bir bütün olarak dünyaya sunulacak. Artan kaynaklarla Avrupa, temel görevlerinden birine, yani Afrika kıtasının gelişimine devam edebilecektir. Bu şekilde, ortak bir ekonomik sistemin kurulması için vazgeçilmez olan çıkar birleşiminin basitçe ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini; istismar edici bölünmelerle birbirlerine karşı uzun zamandır karşı çıkan ülkeler arasında daha geniş ve daha derin bir topluluk haline gelebilme etkisine sahip olabilir.

Temel üretimi bir araya getirerek ve kararları Fransa, Almanya ve diğer üye ülkeleri bağlayan yeni bir Yüksek Otorite kurarak, bu öneri, barışın korunması için vazgeçilmez bir Avrupa federasyonunun ilk somut temelinin hayata geçirilmesine yol açacaktır.

Tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak için, Fransız Hükümeti şu temellerde müzakereleri başlatmaya hazırdır: Ortak Yüksek Kurumun görevlendirilmesi, üretimin modernizasyonu ve kalitesinin geliştirilmesi gibi kısa sürede güvence altına alınması olacaktır; Kömür ve çeliğin aynı ülkede Fransız en Alman piyasalarına ve diğer üye ülkelerin pazarlarına girmesi; diğer ülkelere yapılan ihracatın ortak gelişimi; bu endüstrilerdeki işçilerin yaşam koşullarının eşitlenmesi ve iyileştirilmesi.

Bu hedeflere ulaşmak için, üye ülkelerin üretiminin halihazırda bulunduğu çok farklı koşullardan başlayarak, bir üretim ve yatırım planının uygulanması, dengeleme mekanizmasının kurulması, fiyatları eşitlemek ve üretimin rasyonalize edilmesini kolaylaştırmak için bir yeniden yapılandırma fonu oluşturulması gibi bazı geçiş önlemlerinin alınması önerilmektedir.Kömür ve çeliklerin üye ülkeler arasındaki hareketi derhal tüm gümrük vergilerinden arındırılmış olacak ve farklı taşımacılık oranlarından etkilenmeyecektir. Kendiliğinden üretimin en üst düzeyde üretimin daha ulusal dağılımını sağlayacak koşullar yavaş yavaş oluşturulacaktır.

Örgüt, dağıtım ve ulusal pazarların sömürülmesi üzerinde kısıtlayıcı uygulamalar getirme eğiliminde olan ve yüksek kazanç sağlamak için uluslararası kartellerin aksine, pazarların kaynaşmasını ve üretimin genişlemesini sağlayacaktır.

Yukarıda tanımlanan temel ilkeler ve teşebbüsler, Devletler arasında imzalanan ve parlamentolarının onaylanması için sunulan bir antlaşmanın konusu olacaktır. Başvuruların ayrıntılarını çözmek için gerekli görüşmeler, ortak anlaşma tarafından atanan bir hakemin yardımıyla gerçekleştirilecek. Sözleşmelerin ilkelere uyduğunu görme görevi verilecek ve bir kilitlenme durumunda hangi çözümü kabul edeceğine karar verecek. Projenin yönetimini emanet eden ortak Yüksek Kurumu, hükümetler tarafından eşit temsilci olarak görevlendirilen bağımsız kişilerden oluşacaktır. Hükümetler arasında ortak bir anlaşma ile bir başkan seçilecek. Yetki kararları Fransa, Almanya ve diğer üye ülkelere uygulanabilir olacaktır. Yetki kararlarına karşı temyiz yolları için uygun önlemler alınacaktır.

Birleşmiş Milletler'in bir temsilcisi yetkiye akredite olacak ve yeni örgütün, özellikle de hedeflerinin korunması ile ilgili olarak bir hesap vermesi için Birleşmiş Milletlere yılda iki kez kamuya açık bir rapor hazırlaması talimatını verecektir. Yüksek Otoritenin kuruluşu hiçbir şekilde işletmelerin sahiplenme yöntemlerini önceden değerlendirecektir. Görevlerini yerine getirirken, Ortak Yüksek Otorite, Uluslararası Ruhr Makamı'na verilen yetkileri ve Almanya'ya uygulanan her türlü yükümlülüğü dikkate alarak, bu hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.'


Kaynakça

  1. Juncos, Ana and Nieves Perez-Solorzano Borragan. European Union Politics, 4thEdition, Oxford U. Press, 2013. p.92
  2. Politics In The European Union, 3nd Edition,Ian Bache,Stephen George, Oxford Univ. Press, 2011
  3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0022
  4. https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/robert_schuman_en.pdf
  5. https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-204-en.pdf