Zamanlararası Seçim

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Davranışsal ekonomi de zamanlararası seçime uygulanmıştır. Zamanlararası seçim, bir karar vermek ve böyle bir kararın gerçekleşmesinin farklı bir zamanda olmasını sağlamak olarak tanımlanır.Zamanlararası seçim davranışları tutarlı değildir. Bu, George Ainslie'nin "hyperbolic discounting"i -bu belirli bir şekilde üzerinde çalışılmış gözlemlerdir- ile ispat edilmiş ve David Laibson, Ted O'Donoghue ve Matthew Rabin tarafından daha da geliştirilmiştir. "Hyperbolic discounting", yakın gelecekteki sonuçların gelecekte elde edilecek sonuçlardan daha fazla indirgenmesi eğilimini açıklamaktadır. Bu indirgeme modeli dinamik olarak tutarsız (veya zaman tutarsız) ve dolayısıyla rasyonel tercihin temel modelleriyle tutarlı değildir çünkü t-1 zamanında yani t'nin yakın gelecek olduğu zamanda t ve t + 1 arasındaki indirgeme oranı düşük olacaktır, ancak t zamanı geldiğinde t zamanı şimdiki zaman ve t + 1 yakın gelecektir, bu yüzden indirgeme oranı da yüksek olacaktır.[1]

Model, indirgemenin gecikme ve aralığını birbirinden ayıran alttoplamsal indirgeme modelleriyle de açıklanabilir: insanlar ne zaman oluştuğuna bakılmaksızın daha kısa aralıklarla daha az sabırlı olurlar.

Kaynakça

  1. Ainslie, G. (2015). "The Cardinal Anomalies that Led to Behavioral Economics: Cognitive or Motivational?". Managerial and Decision Economics. 37: 261–273.