Yumuşak Güç

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

1980’li yılların sonunda, Uluslararası İlişkiler teorisyeni Joseph Nye tarafından kullanılan “Yumuşak Güç”, yani “Soft Power” terimi, “bir devletin, diğer bir devlet üzerinde güç veya zor kullanmadan, bu devlete istediğini yaptırabilme yeterliği” olarak açıklanmaktadır.


Yumuşak Güç kavramı sadece zayıf devletlere has bir kavram olarak anlaşılmamalıdır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri için yumuşak güç; bu ülkeye giden yabancı öğrenci sayısı, gerçekleştirilen öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri, tüm dünyada tüketilen, modernlik, açıklık, bireyselcilik, özgürlük gibi Amerikan medya ürünleri, kültür, spor olarak belirtilebilir. Yine İran için yumuşak güç; İran’ın tarihi geçmişi ve kültürü olabilir.


Joseph Nye’a göre uluslararası arenada başarılı olmak isteyen devletler, hem Sert Güce (Hard Power), hem de Yumuşak Güce (Soft Power) ihtiyaç duymalıdırlar. Yani hem diğer devletlere bir şey yaptırabilecek zorlayıcı güce sahip olup; hem de diğer devletlerin uzun dönem tercihlerini şekillendirebilecek kültür, fikir ve değerler gibi olgulara sahip olmalıdırlar. Başka bir cümleyle anlatmamız gerekirse devletler, başarılı olabilmek için savaş kazanmanın yanında, burada yaşayan insanların zihinlerini ve kalplerini de kazanmalıdırlar. En azından ideal bir Dünya modeli için durumun böyle olması gerektiği söylenebilir, yani Yumuşak Güç, iyi ve ikna edici eylemleri bir araya toplayabilen güçtür.[1]

Güvenlik, güç ve savaş kavramları tarihsel bir süreç içerisinde değişime uğramışlardır. Güç deyince akla ilk gelen kolluk kuvvetleri, silahlar, başka birinin bir diğeri üzerinde hakimiyeti değil de rıza kavramı önplana çıkmaya başlamıştır. Güç kavramını sert ve yumuşak güç olarak ikiye ayırabiliriz. Sert güç bildiğimiz askeri yöntemlerle yapılan, yumuşak güç ise karşı tarafın kendi isteği ile bir devletin unsurlarını, isteklerini benimsemesi halidir. Yumuşak güç kavramını literatüre kazandıran Joseph Nye’ ye göre; küresel sistemin çok kutuplu yapısı, uluslararası örgütler ve medyanın artan etkisi sonucu askeri kapasite geri planda kalmıştır. Nye, yumuşak gücü; ‘’Eğer istediğim şeyi istemeni sağlayabilirsem, o zaman yapmak istediğim şeyi yapman için seni zorlamama gerek yoktur.’’ şeklinde tanımlamıştır. Anlaşıldığı gibi yumuşak güç bir devletin çıkarının diğer devletlere onlar da bunu gerçekleştirmek istiyormuş gibi düşündürtebilmesidir. Yumuşak gücün unsurları bir bölgenin STK’ ları, kültürü, değerleri, siyasi liderleri vb. ‘dir. Önemli olan bunların cazip hale getirilmesidir. ‘’Şiddet içermeyen mücadele yöntemi esas alınır.’’ [2]

Kaynakça

  1. http://www.siyasalhayvan.com/soft-power-yumusak-guc-nedir/
  2. Atilla Sandıklı, Yumuşak Güç Savaşları, 2014, s.2-23