Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Balkan Yarımadası'nda II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, 1943′te yıkılan Yugoslavya Krallığı’nın 1963′te alınan kararla ismi son kez değişmiştir ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olmuştur. 1992 yılına kadar hüküm süren Sosyalist Federal Cumhuriyettir. Devletin bulunduğu alanda bugün Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Slovenya ve Kosova bulunur.[1] Cumhuriyetin ilk başkanı Josip Broz Tito’dur. Ülke Soğuk Savaş döneminde Sosyalist olmasına rağmen tarafsız bir politika izlemiştir ve Bağlantısızlar Hareketi'nin kurucu üyelerinden biri olmuştur. Yugosavya’da egemen ulus anlayışının engellenmesi amacıyla ülke Yugosavya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Federal Cumhuriyetleri ile Voyvodina ve Kosova özerk bölgelerinden oluşturuldu ve siyasi yapı ‘federalizm’ olarak belirlendi. 1974 Anayasası ile Tito ömür boyu devlet başkanı seçilmiştir. Tito’nun 1980’de ölümü tüm ülkeyi sarsmış ve 10 yıl sonra başlayacak olan iç savaşlara sebep olmuştu.Tito’nun ölümünden sonra Yugoslavya’yı oluşturan 6 federe cumhuriyetin cumhurbaşkanlarının devleti dönüşümlü olarak yönetti. Tito’nun ölümünden sonra Yugoslavya, sosyalist çizgiden kayarak Amerikan yanlısı politikalar izlemeye başlamıştı.[2] 1980’lerin başında etkili olan Dünya Ekonomik Buhranı ülkeyi olumsuz etkilemiştir ve federe devletler arasındaki ekonomik farklılıklar aşırı milliyetçilerin harekete geçmesine neden olmuştur. Bu dönemden sonra ülke parçalanma sürecine doğru sürüklenmiştir. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmıştır ve bunun sonucunda yaşanan Doğu Bloku'nun çözülmesi ülkede Yugoslavya Savaşları yaşanmasına neden olmuştur ve en nihayetinde ülke parçalanmıştır.

Kaynakça

  1. Anonim, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, https://www.turkcebilgi.com/yugoslavya_sosyalist_federal_cumhuriyeti
  2. Demir Alparslan(2013), Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, http://www.genccinar.com/2013/12/yugoslavya-sosyalist-federal-cumhuriyeti.html