Yeni Kurumsalcılık

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Yeni kurumsalcılık, siyaseti kurumlar ve yerleşik kurallar bazında inceleyen bir anlayıştır. Bu anlayışa göre kurallar remi oldukları kadar gayriresmîdirler de. Yazısız gelenekler ve anlayışlar siyaseti etkileme ve oluşturma açısından bazen resmi düzenlemelerden daha güçlü olabilirler. Bu aynı zamanda kurumların neden yenilenmesinin ve değiştirilmesinin bazen ne kadar zor olduğunu da açıklıyor. Bununla birlikte yeni kurumsalcılık, siyaseti kurumsal bağlamların hükmünde gören yapısalcılık gibi olması nedeniyle eleştirilir. [1]

Kaynakça

  1. Heywood, Andrew, Siyaset, çev.: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Anakara: Adres Yayınları, 18. Baskı, 2017.