Vestfalya Antlaşması

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Avrupa'da 1618 yılında başlayan, 30 Yıl Savaşları ardından sağlanan barış sürecidir. Bu süreç 1648 yılında imzalanan birkaç antlaşmayı da içeren Westphalia Barış Antlaşması adını almıştır.

Otuz Yıl Savaşları, çeşitli dini ve siyasi boyutlara sahiptir. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu altındaki farklı dillere sahip olan insanları birleştiren dinsel faktörler olmasına karşın İmparatorluğun bütünlüğü, ortaya çıkan mezhepler yüzünden sarsılmaya başladı [1]. Bu kapsamda çıkan Otuz Yıl Savaşları, İspanya ve Avusturya Habsburgları, İsveç, Danimarka ve Fransa kimilerine ise Alman Prenslikleri arasında beş büyük savaşı kapsamaktadır ve bu tüm bu karışıklıklar Vestfalya Barışı ile sonlanmıştır. Antlaşma, devlet temsilcisinin bir araya gelip imzalarıyla değil Habsburg elçilerinin Fransa ve İsveç’e ayrı ayrı imzalattıkları ikili antlaşmaların toplamıdır


Çağdaş uluslararası ilişkilerin temeli,1648 Vestfalya Antlaşmasına dayanmaktadır. Augsburg antlaşmasının yeniden düzenlenmiş şekli olan Vestfalya Antlaşmasına göre, İmparatorluğun yetkilerini sınırlandırmış, savaş ilan etme ve vergi- asker toplama yetkileri elinden alınmıştır [2]. Ayrıca Antlaşma ile egemenlik, sınırlar, iç işlerine müdahale edilmemesi gibi çeşitli kavramlar yükselmeye başlamıştır. Bu kavramlar ise bugün bildiğimiz ulus- devletlerin temel değerlerini oluşturmuştur. Ulus-devletler yükselmeye başlamış ve uluslararası ilişkilerin başat aktörleri konumuna sahip olmaya başlamıştır. Bu yükseliş beraberinde egemenlik, sınırlar, iç işlerine müdahale edilmemesi gibi çeşitli kavramları da getirmiştir.


Kaynakça

  1. Batırer, D. (2014). Vestfalya Antlaşması. TUİÇ Akademi.
  2. Vestfalya Antlaşması. http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/vestfalya-antlasmasi-1363 Erişim Tarihi: 3 Şubat 2018