Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

1951 yılında Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) adıyla II. Dünya Savaşı'ndan etkilenerek göç eden insanlara yardım etmek amacıyla kurulan Uluslararası Göç Örgütü (İngilizce: International Organization for Migration - IOM), hükümet, hükümetler arası ve sivil toplum ortaklarıyla yakın bir işbirliği içinde çalışan göç alanında önde gelen hükümetler arası kuruluştur.

169 üye devlet ve 8 ülkede gözlemci statüsü ve 100'ün üzerinde ülkede ofisleri bulunan IOM, göçün düzenli ve insancıl yönetimini sağlamak, göç konularında uluslararası işbirliğini teşvik etmek, göç sorunlarına pratik çözüm aramaya yardımcı olmak için hükümetlere ve göçmenlere tavsiye ve hizmet sağlamaktadır. IOM Anayasası, göç ile ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin yanı sıra serbest dolaşım hakkı arasındaki bağlantıyı tanır.

IOM, göç yönetiminin dört geniş alanında çalışır:

• Göç ve gelişim

• Göçü kolaylaştırmak

• Göçün düzenlenmesi

• Zorunlu göç.

Bu alanlardaki IOM faaliyetleri arasında, acil durumlarda yardım, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, uluslararası göç kanununun teşviki, politika tartışması ve rehberliği, göçmen hakları korunması, göç sağlığı ve göçün toplumsal cinsiyet boyutu bulunmaktadır. Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan kuruluşun Genel Direktörlüğünü ABD’li William Lacy Swing yapmaktadır. Örgütün resmi dilleri; İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. [1]

Kaynakça