Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Uluslararası İktisat (International economics) mal ve hizmetlerde uluslararası ticaretin ve uluslararası yatırımın sonuçlarını değerlendiren bir çalışma alanıdır. Uluslararası ekonomi içinde iki geniş alt dal vardır: uluslararası ticaret ve uluslararası finans.

Uluslararası ticaret, uluslararası ekonomiyi anlamaya yardımcı olmak için mikroekonomik modelleri uygulayan bir ekonomi alanıdır. İçeriği, arz ve talep analizi, firma ve tüketici davranışı, mükemmel rekabetçi, oligopolist ve tekelci piyasa yapıları ve piyasa çarpıklıklarının etkileri dahil olmak üzere mikro ekonomi derslerinde tanıtılan aynı araçları içerir. Tipik kurs, tüketiciler, firmalar, faktör sahipleri ve hükümet arasındaki ekonomik ilişkileri tanımlar.

Uluslararası ticaret alanının amacı, ticaret politikalarındaki değişiklikler ve diğer ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle, uluslararası ticaretin kendisinin bireyler ve işletmeler üzerindeki etkilerini anlamaktır. Ders, serbest ticaret politikasını destekleyen argümanlar ve çeşitli korumacı politikaları destekleyen argümanlar geliştirecektir. Kursun sonunda öğrenciler, serbest ticaret ve korumacılık arasındaki yüzyıllardır süren tartışmayı daha iyi anlamalıdır.

Uluslararası finans, uluslararası ekonomiyi anlamaya yardımcı olmak için makroekonomik modeller uygular. Odak noktası, GSYİH, işsizlik oranları, enflasyon oranları, ticaret dengeleri, döviz kurları, faiz oranları vb. Gibi toplam ekonomik değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerdir. Bu alan, makroekonomiyi uluslararası alışverişleri içerecek şekilde genişletir. Odak noktası ticaret dengesizliklerinin önemi, döviz kurlarının belirleyicileri ve hükümetin para ve maliye politikalarının toplam etkisidir. Ele alınan en önemli konular arasında sabit ve dalgalı döviz kuru sistemlerinin artıları ve eksileri bulunmaktadır. [1]

Uluslararası İktisat konu bakımından kendi içinde iki bölümde incelenirse eğer, ilk bölüm, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin hem ticaret hem de parasal konuları kapsayan bir analizini sağlar. Ülkeler neden birbirleriyle ticaret yaparlar? Ticaretin refah ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri nelerdir? Ticaret ve ekonomik entegrasyonun önündeki çeşitli engellerin etkileri nelerdir? sorularına yanıt aramayı amaçlamıştır.

İkinci yarısı ise uluslararası makroekonomik konuları ele alır. Bu bölümde ödemeler dengesi hesaplarının ve açık ekonomi gelir kimliklerinin ortaya konması hususları vardır. Daha sonra açık ekonomi, makroekonomisindeki bazı temel sorulara odaklanır ve bunları güncel olaylar ve politika meseleleri ile ilişkilendirir. Örneğin, küresel dengesizlikler konularını tartışır ve ülkelerin neden büyük cari hesap fazlası veya açıkları olduğunu anlamak için bir çerçeve sağlar; nominal döviz kurlarının belirlenmesini ve bir para biriminin yüksek veya değerinin düşük olmasının ne anlama geldiğini tartışır; para birimi ve mali kriz dönemlerini (1990'ların sonundaki Asya Krizi ve 1992'de Döviz Kuru Mekanizmasının çöküşü gibi) gözden geçirir ve alternatif politika seçeneklerinin bir analiziyle birlikte bu tür olayları yorumlamak için bir çerçeve sunar; ayrıca likidite tuzağı sorunu ve yüksek borç ve kaldıraç kaldırma gibi mevcut politika ortamının kritik yönlerine de odaklanmaktadır. [2]


Kaynakça:
  1. Internationalecon.com 'dan çevrilmiştir Trade: Chapter 5-2: What is international economics?
  2. London School of Economics, https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Summer-Schools/Summer-School/Courses/Secure/Economics/EC351