Ulusaşırı Gruplar ve Örgütlenmeler

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Ulusaşırı gruplar veya devletleri temsil etmeyen uluslararası örgütlenmeler (INGO: International Non-govermental Organizations) veyahut hükümet dışı gruplar ve örgütlenmeler gibi adlarla ifade edilen bu sınıfa giren uluslararası politika aktörlerinin sayıları ve önemleri 1945 sonrası ama özellikle son zamanlarda hızlı bir artış göstermiştir. Bunda, uluslararası sistemde artan karşılıklı bağımlılığın ve toplumların ihtiyaçlarının büyük payı olmuştur. Devletin denetimi dışında kalan bazı alanlarda devlet dışı bir yapılanmaya ihtiyaç duyulması, 'ulusaşırı grupları ve örgütlenmeleri' ortaya çıkarmıştır. Bu örgütler, devletin düzenlemediği ve denetimi dışında kalan alanlarda benzer çıkarları paylaşan kişi ve grupların ortak çıkarları çerçevesinde bir araya gelerek oluşturdukları örgütlerdir. [1]

  • Siyasal, ekonomik, kültürel veya toplumsal amaçlarla kurulmuş dernekler ve General Motors, IBM, Shell, Coca Cola gibi çok uluslu şirketler örnek verilebilir.
  • Dünya Sendikalar Federasyonu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Kiliseler Birliği, Avrupa Demokratik Birliği vb. bu konuda örnekler arasındadır.

Kaynakça

  1. Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: MKM Yayınları, 2011, 86-87.