Ulus-Ötesi Şirketler

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Ulus-ötesi şirket (Transnational Corporation, TNC), iki veya daha fazla ülkede şirketin bir arada ekonomik faaliyet yürütmesidir. Ulus-ötesi şirket, farklı şirketlerin bir araya gelişini veya ana merkez şirket altında şubelerin oluşunu ifade etmektedir. Ekonomik sektörler arasındaki artan bütünleşme ve firma içi ticaretin önemi, ulus-ötesi şirketlerin (TNC) kendi başlarına ekonomiler gibi davranmasına olanak sunmuş ve coğrafi esneklik, üretim yeniliklerindeki avantajlar ve küresel pazarlama stratejilerinden yararlanmasını sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın ve özellikle Soğuk Savaş'ın ardından bu şirketlerin sayısı hızlı artış göstermiştir. 1970’te 7000’den 2009’da 38.000’e çıkmıştır. Genel Motors, IBM, Exxon Mobil ve McDonalds'da başlayan bu ulus-ötesi şirket olgusu küreselleşme ile artış göstermiştir. Artan sayıları ile birlikte, dünya sanayi ürünlerinin yaklaşık %50’si ve dünya ticaretinin %70’inden fazlasını elinde tutan ekonomik güç haline gelmiştir. Öyle ki, şirket satışları ve ülkelerin GSYİH'ları karşılaştırıldığında, yüzde 51 şirket ve yüzde 49 ülke, dünyanın en büyük ekonomileri arasındadır. [1]


Kaynakça

  1. Akın, A. (2017). Ulusötesi şirketler: Ulusötesi şirketlerin özellikleri nelerdir? http://www.stratejikanaliz.com/ulusotesi-sirketler/ Erişim Tarihi: 16.04.2018