Toplum

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Devlet ve piyasa ilişkilerine bir de toplumun eklenmesiyle zaten karmaşık olan UEP analizi daha da karmaşık hâle gelmektedir. Farklı sosyal gruplar kendi sosyal sistemlerinin tarihini, kültürünü ve değerlerini korumak ve geliştirmek istemektedirler. Bu da toplumlar içinde bir gerilime sebep olmaktadır çünkü her ne kadar bir ülke içindeki insanları genel bir ulus tanımı altında toplama eğilimi olsa da aslında, bir devlet içinde kabileler, aşiretler, çeşitli etnik ve dinî gruplar gibi pek çok farklı sosyal gruplar bulunmaktadır.

Bu nedenle, toplumun devlet ve ekonomiyle olan ilişkileri hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre ekonomi, sosyal davranışın koordinasyonuna yarayan bir sistemden başka bir şey değildir. Emek, tarım ve sanayi malları, hizmetler gibi belirli kalemlerin piyasaları bu faktörleri birbirleriyle ilişkilendiren bir piyasa sisteminden ayrı düşünülemez. Giderek küreselleşen bir dünyada, piyasa sistemleri, üretilen malları diğer ülkelerdeki insanlar için daha kaliteli, ucuz veya daha cazip hale getirdikçe, farklı toplumları ve bunların sahip oldukları değerleri birbirleriyle bağlantılı hale getirmektedir.

Dolayısıyla, bazı kimslere göre UEP'nin temel meselesi devlet, piyasa ve toplum arasındaki en uygun dengenin nasıl kurulacağıdır. Devlet, piyasa ve toplum arasındaki ilişkiler sürekli değişen dinamik bir özellik göstermekte olup bu konuda her toplum için geçerli bir formül ortaya koymak mümkün değildir. [1]

Kaynakça

  1. Mehmet Altan, Murat Çetin, Uluslararası Ekonomi Politik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2013, s.18-19.