Terörizm

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Latince “terrere” kelimesinden gelen sözcüğün, korkutmak, dehşete düşürmek, korkutup kaçırmak, caydırmak gibi anlamları vardır. Terörizm, hedeflerini bir korku ve vehim iklimi yaratarak gerçekleştirmeyi hedefleyen bir siyasal şiddet biçimidir. Bu itibarla terörizm şiddeti çok özel bir yöntemle kullanır: terör, öncelikle öldürme ve yıkım meydana getirmek amacıyla değil, gelecekte olanaklı saldırılara ilişkin huzursuzluk ve kaygı yaratmak amacıyla şiddet kullanır. [1]

Terörün öncelikle bir ideolojik alt yapısının olması gerekmektedir. İdeolojik unsur, örgütün siyasi hareket noktasını oluşturmaktadır. Örgüt, benimsediği ideoloji doğrultusunda ilerlemekte, stratejisini buna göre belirlemektedir. Terör örgütlerinin “siyasi eğitim” adını verdikleri faaliyetlerin amacı, örgütün dayandığı temel ideolojiyi örgüt mensuplarına benimsetmek ve onları örgütün hedefleri doğrultusunda “bilinçlendirmektir”. [2] Bununla birlikte farklı terörizm biçimleri bulunmaktadır. İsyancı terörizm, tekçi terörizm, milliyetçi terörizm, küresel terörizm bunlardan birkaçıdır. Terörizmin asıl ve öncelikli amacı, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesidir. Terörizmin benimsediği bir diğer amaç, kargaşa yaratarak toplumun direnme gücünü kırmak, yerleşik sosyal ve siyasal düzenin arkasındaki halk desteğini şiddet yoluyla zayıflatmaktır.


Kaynakça

  1. Heywood Andrew, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, Ankara 2016 syf 295,296
  2. Gençtürk Tuğçe, Terör Kavramı ve Uluslararası Terörizme Farklı Yaklaşımlar, <http://sam.baskent.edu.tr/makaleler/tgencturk/TerorUluslararasi.pdf>, Erişim Tarihi: 9 Mart 2018