Somali İç Savaşı

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Somali İç Savaşı'na Giden Süreç

Somali eski bir sömürge devletidir. Ülke İngiltere ve İtalya'dan bağımsızlığını 1 Haziran 1960 yılında kazanmıştır.Demokratik ve sivil bir hükümete sahip birleşmiş ve bağımsız bir devlet olarak 9 yıl boyunca mevcudiyetini sürdürmüştür. 1969'da, General Siad Barre hükümeti devirdi ve bir askeri diktatörlük kurdu. Siad Barre, klanlar arasında rekabeti teşvik etmek, muhalefet partilerini yasaklamak, sivil toplumu bastırmak ve tüm bağımsız kurumları yok etmek suretiyle diktatörlüğünü yirmi iki yıl sürdürdü. Yeni yönetimle birlikte ülkede keyfi tutuklama ve işkence arttı, gazete (sadece bir gazeteye resmi olarak izin verildi), radyo ve televizyon yasaklandı, orduya yatırım arttırıldı ve muhalifleri tespit etmek ve engellemek amacıyla Ulusal Güvenlik Servisi adlı gizli bir ekip kurdu. Halkın ayaklanmaları askeri baskılarla engellenmekteydi. Ülke, özellikle 80’ler boyunca dış yardıma muhtaç durumdaydı.Eğitim, sağlık, ulaşım veya altyapı gibi kamu mallarına yatırım yapmak için çok az kaynak vardı. Mevcut kaynaklar Barre ve yakınındakiler tarafından kullanılmaktaydı.Herhangi bir siyasi pozisyona ilişkin seçim düzenlenmemekte; hepsi Barre tarafından atanmaktaydı. Siyasi aktörlerin ve bürokratların devlet fonlarını zimmetine geçirmesi nedeniyle son derece yozlaşmış bir hükümet mevcuttu.

1980'lerde ekonomi yüksek enflasyona maruz kalmıştı. Ülke dış yardımlar ile ayakta kalmaktaydı ve en önemli finansör ABD'ydi. 1979-1989 yılları arasında Birleşik Devletler, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) vasıtasıyla Somali'deki çeşitli projelere 620 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Somali halkı aynı etnik kökeni, dili, dini ve kültürü paylaşmasına rağmen klan üyeliği ile ayrılmaktadır. Beş başlıca klan ailesi Hawiye, Darod, Isaak, Dir ve Rahanwein'dir. Siyasi liderlerin bu klanları çıkarları doğrultusunda kullanması ülkede siyasi ve toplumsal istikrarsızlık kaynağı olmuştur. Barre ise Marehan klanı mensubudur. Hükümet, klan üyelerinin bazılarını diğerlerine karşın öne çıkararak, ülkenin kaynaklarını bu gruba ayırmaktaydı.


Somali İç Savaşı

BM Güvenlik Konseyi'nin Somali'ye Yaklaşımı