Siyasi Güç

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bir devletin ulusal hedeflerine ulaşabilmek için ve ulaşabildiklerini korumak, milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlere denir. Ülkedeki demokrasinin gelişmişliği ile siyasi gücün etkili kullanılmasıyla birbirini tamamlar. Siyasi gücün güçlü olması, demokrasinin de güçlü olması anlamına gelmektedir. Siyasi gücün etkin ve güçlü olabilmesi için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Buna göre öncelikle var olan kanunların toplumun sosyal ve kültür yapısına uygun, yeterli ve tam anlamıyla uygulanıyor olması gerekir.[1] İç politikada devlet milletle bütünleşmeli ve siyasal sistem tam işlemelidir. Devletler, siyasi ilişkilerinde ve diğer devletlerle yaptığı siyasi antlaşmalarda menfaatlerini koruma ve devletin itibarını yükseltme kabiliyetinde olmalıdır.[2] Devleti yönetenlerin halka dayanması ve siyasi ve diplomatik bilgi ve tecrübelere sahip olması gereklidir. Siyasi güç; iç siyasi ve dış siyasi güç olarak ikiye ayrılır. İç siyasi güç, bir bakıma devletin yapısal gücüdür. Devletin bütün organ ve mekanizmaları, bu yapıya göre biçimlenir ve çalışırlar. Anayasalar ve yasalar, siyasi iktidar iç siyasi güç için en önemli etkenlerdir.[3] Dış siyasi güç ise devletlerin sınırları dışında devletin milli hedeflerine erişmesi, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak, dünya'da barışı egemen kılmak, başka ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı diğer ülkelerle ittifak yaparak devleti ve milli egemenliği koruma amacıyla kullandığı siyasi yetki ve kuvvetlerin toplam verimine denir.


Kaynakça