Siyaseti Tanımlama

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

"Siyaset, en geniş anlamıyla, insanların ortak yaşamalarını mümkün kılan genel kuralları oluşturma, koruma veya değiştirme etkinliğidir." [1]

Yukarıda yazan tanım Heywood'un da belirttiği gibi en geniş anlamıyladır. "Siyaset nedir?" sorusuna cevap aranırken birçok tanım ve yorumla karşılaşmak mümkündür. Bunun sebebi ise gündelik siyaset kavramının gündelik hayatta da çeşitli şekilde kullanılması şeklinde açıklanabilir. Siyaset kavramının bir kurumca veya buna bağlı kişilerce kullanılması ya da gerçek hayatta insanların yüklediği anlamlarla kullanılması bu kavramın net bir tanımının oluşmamasına sebep olmuştur. Siyasetin tanımlanması için siyaset konusu çeşitli şekillerde incelenmiştir.

Kaynakça

  1. HEYWOOD Andrew, Siyaset, 2013, s. 24