Siyaset Çalışmaları

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Siyaset Çalışmalarına Yaklaşımlar

Siyasi faaliyetin tabiatı konusundaki uyuşmazlık, akademik bir disiplin olarak siyasetin tabiatı hakkındaki münakaşayla uyum arz eder. Entelektüel çalışmanın en eski alanlarından birisi olarak siyaset, ilk başlardan bu yana felsefenin, tarihin veya hukukun bir dalı olarak görülmüştü. Onun temel amacı, beşeri toplumun dayanması gereken temel prensipleri meydana çıkarmaktı. Ancak, 19. yüzyılın sonlarından itibaren, gittikçe artan bir şekilde, felsefî vurgu yerini, siyaseti bilimsel bir disipline çevirmeye yönelik bir girişime bırakmaya başladı. Bu gelişimin en yüksek noktasına ise önceki geleneğin anlamsız bir metafizik olarak açıkça reddedildiği 1950'lerde ve 1960'larda ulaşıldı. Ancak, o zamanlardan beri, katı bir siyaset bilimi tutkusu azalmaya ve siyasi değerlerin ve normatif teorilerin daima önemli olduğu fikri yeniden kabul edilmeye başlandı. Eğer herkes tarafından kabul edilebilecek evrensel değerlere ulaşmayı öngören "geleneksel" çaba terk edilirse, hakikatin ortaya çıkarılmasının tek aracını bilimin sağlayacağı ısrarı kalıyordu. Oysa bugünkü son şekliyle bu disiplin çok daha zengin ve heyecan uyandırıcıdır ve bunun sebebi hiç şüphesiz bir dizi teorik yaklaşımı ve çok çeşitli analiz ekollerini kucaklamış olmasıdır. [1]

Kaynakça

  1. Heywood, Andrew, Siyaset, çev.: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Anakara: Adres Yayınları, 18. Baskı, 2017.