Sevr Barış Antlaşması

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

10 Ağustos 1920’de İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Paris’in Sevr banliyösünde imzalanan anlaşmadır. Anlaşmaya göre daha önce imparatorluğa ait olan bütün topraklar ve hiçbir zaman imparatorluğa ait olmamış olan en az bir toprak parçası (Fas) İtilaf devletlerine verilmekteydi. Sevr Anlaşması Milletler Cemiyeti’nin Suriye’de (Lübnan da dahil) Fransa’ya ve Irak ile Filistin’de İngiltere’ye verdiği manda yönetimlerinden bahsediyordu. Fransa, birçok pazarlıklardan sonra, Suriye’nin bütününde, hiçbir dolaylı denetim bölgesi olmaksızın, doğrudan denetim sahibi olması karşılığında Musul ve Filistin’i İngiltere’ye bırakmıştı. Anlaşma İngilizlerin Mısır üzerindeki koruyuculuğunu ve Kıbrıs üzerindeki egemenliğini onaylıyor, Hicaz’ı bağımsız bir krallık olarak kabul ediyordu. Bu anlaşma ile Türk halkına ait olan toprakların çoğu başkalarına hediye edilmişti. Ermeniler Kuzeydoğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kuracaktı. Kürtler Güneydoğu Anadolu’da özerklik veya bağımsızlık haklarına sahip olacaklardı. İstanbul ve Boğazlar uluslararasılaştırılacaktı. İzmir ve Batı Anadolu Yunanistan’a verilecekti. Başka bir anlaşma uyarınca Güneybatı Anadolu’da İtalya, Güneydoğu’da ise Fransa için nüfuz bölgeleri kabul edilmekteydi. Orta Anadolu ve Karadeniz sahilinin bir kısmı Türklere bırakılmıştı. Ancak anlaşma hiçbir zaman resmen onaylanmadı. [1]

Kaynakça

  1. Findley, Carter V., (2017), Modern Türkiye Tarihi, (Çev: Güneş Ayas), Timaş Yayınları, İstanbul, 218-219.