Rumeli

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Rumeli

Sonradan Bizans adını alan Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içindeki topraklara Türklerin verdiği bir isimdir. Selçuklu'nun fethinden önce, Bizans'ın Anadolu topraklarına denirken, sonraları Bizans'ın Balkanların güney bölgesi toprakları için kullanılmıştır. [1] Rumeli, yani 'Diyar-ı Rum' , Rum diyarı anlamına gelmektedir. Daha sonraları Osmanlı'nın Avrupa'da fethettiği yerlerin genel adı olmuştur. [2] Bir nevi Osmanlı'nın Balkanlar'daki eyaletidir. 16. Yüzyılda Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini kapsardı. 17. Yüzyıla geldiğimizde bu bölgede yeni eyaletler kurulmaya başladı. Bunun sonucunda Rumeli'nin alanı daralmıştır. 1864'e gelindiğinde artık sadece Arnavutluk ve batı Makedonya mıntıkalarından ibarettir. 1864'ten sonra yürürlüğe giren Vilayat-ı Umumiye Nizamnamesi ile birlikte Rumeli eyaleti ilga edilmiştir. [3]

Kaynakça