Pragmatizm

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Pratik durum ve hedeflerin öncelikli olarak vurgulandığı bir teori ve pratik; pragmatizm soyut fikirlere karşı bir güvensizliği ifade eder. [1]

Pragmatizm ya da diğer bir adıyla faydacılık doğruluğu tek yanlı olarak, yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı “fayda” açısından bakan akımın felsefede kullanılan adıdır. Bu akımda, gerçeklik ve doğruluk insanın bakış açısından, kanaatlerinden, dolayısıyla da eylemlerinden bağımsız değildir. Bundan dolayı, gerçeklik, doğruluk ve insan eylemlerinin sonuçları, sağladığı başarı ve yararlarla değerlendirilir [2].


Bu felsefi düşüncenin temelinde sonuç odaklılık mevcuttur. Pragmatizme göre, işin nasıl yapıldığından ziyade nereye vardığını içeren sonuçlara dayanır. Pragmatik olmak, yapılan işin sonuçlarını inceler. Pragmatik insanlar doğrudan başarıyı değerlendirir. Pragmatik düşüncede başarının ölçümlenebilir değerleri vardır. Bu değerler genellikle işin sağladığı fayda üzerine kuruludur. Kelimenin kökeni, " iş, uygulama, eylem" gibi anlamlara karşılık gelen Eski Yunancada felsefi bir terim olan “pragma” sözcüğüne dayanmaktadır [3].


Kaynakça

  1. HEYWOOD,Andrew,Politics,Çev.:Bekir Berat ÖZİPEK,Adres Yay.,Ankara 2017
  2. Pragmatizm (Faydacılık) Nedir, Ne Demektir?. http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_akimlari/pragmatizm_faydacilik_nedir_ne_demektir.asp Erişim Tarihi: 07.03.2018
  3. Kapıcıoğlu, B. Pragmatizm Nedir? Pragmatik Olmak Gerekir mi? http://www.hizliadam.com/pragmatizm-nedir-pragmatik-olmak-ne-demek.html Erişim Tarihi: 07.03.2018