Ortodoksluk

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Ortodoks Hristiyanlık, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Oryantal Ortodoksluk için kullanılan ortak adlandırma. Hıristiyanlığın üç temel mezhebinden biridir. Ortodoks Yunanca "orthos" doğru ve "doksa" inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş "doğru inanç" anlamını ifade eder.[1] Katolik kilisesinin etki alanını genişletmek için dini kuralardan taviz vermesi Ortodoks kilisesinin 1054 yılında Roma’dan ayrılmasının başlıca sebeplerindendir. Diğer bir sebep ise; Hristiyanlığın merkezi olan Roma’nın tüm uyarılara karşılıksız kalıp mezheplerinin merkezi olarak İstanbul’u seçmeleridir. Batı Roma Devleti’nin yıkılmasından sonra ise Papalığın bu otorite boşluğunu doldurmak istemesi Ortodoks Kilisesi’nin Katolik Kilisesi’nden ayrılışının başka bir sebebidir. İnaç sistemi esaslarına göre patrik ruhanidir ve yanılabilir. Papa, İsa’nın vekili değildir. Kutsal Ruh, Tanrı’nın Oğlu olarak kabul edilmektedir ve sadece Hz. Meryem, Hz. İsa ve Aziz ikonlarına saygı gösterirler.[2] Komünyon (Kudas) ayininde ekmek mayalı olmalıdır ve şarap sulandırılmalıdır. Ortodoks mezhebini diğer hıristiyan mezheplerinden ayıran bir özelliği de; her ülkedeki Ortodoksların ibadetlerini kendi dilleriye yapabilmeleridir. Ortodoks Kilisesi, her ülkede ayrı örgütlenmişdir. Her bağımsız ortodoks kilisenin bir başpiskoposu ve ona bağlı piskoposları bulunur ve başpiskopos kendi piskoposlarını seçerek kendi piskoposlarından oluşturduğu meclisi belirler. Bu meclis ile şehirlerin veya bölgelerin başında bulunan piskopos ya da metropolitleri aracılığıyla bütün ülkedeki kiliselerin dini reisi olur.Ortodoks Kiliseleri ise; İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği, İskenderiye Ortodoks Patrikliği, Antakya Ortodoks Patrikliği, Kudüs Ortodoks Patrikliği, Rus Ortodoks Kilisesi, Sırp Ortodoks Kilisesi, Romen Ortodoks Kilisesi, Bulgar Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks Kilisesi, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi, Yunan Ortodoks Kilisesi, Polonez Ortodoks Kilisesi, Arnavut Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Amerika Ortodoks Kilisesi, Çekoslovak Ortodoks Kilisesi, Sina Kilisesi şeklindedir.

Kaynakça