Nota Verme

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Diplomasi dilinde nota, dış politika konusunda, bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, ticari bağ, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara veya mesajlara verilen isimlendirmedir. Gündem konuları arasında sıklıkla iki ülke arasındaki gerilim sırasında kullanılmasından dolayı yanlış bilinen bir anlama da sahiptir. Yalnızca siyasi sorunlar sırasında kullanılmamaktadır. Askine, devletler arasındaki yazışmaların tümüne verilen bir addır.

Sözlü ve yazılı olmak üzere iki çeşit nota verme yolu mevcuttur; [1]

Sözlü nota üçüncü şahıslar arasındaki yazışma şeklidir ve imza yoktur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin dışişleri bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum (Memorandum veya kısaca Memo bir anlaşma, sözleşme ya da uzlaşmanın resmi bir özeti ve belgesidir.) ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur.

Yazılı nota ise birinci şahıslar arası yazışmadır ve imza kullanılır. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.


Kaynakça

  1. Diplomaside Nota Vermek Ne Demektir? (2017). https://veyada.com/diplomaside-nota-vermek-ne-demektir/