Nomenklatura

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Rusya’da mevcut siyasi sistem temelde, Sovyet sistemine dayanmaktadır. Sovyet sisteminin şekillenme ve oluşum mekanizmasının temelinde Nomenklatura (kurmay kadrolar) prensibi yer alırdı. Nomenklatura kapalı bir sistemdi. Dâhil olmak çok zordu. Nomenklatura dâhil olanlar, her anlamda iktidardı. Toplumun yeni sınıfı olarak Nomenklatura, partiyi ve tüm toplumu nüfuzu altında tutardı. Bu sistem; örneğin dış tehlike, iç düşmanlar ve savaş hali gibi olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda, bol olan enerji, mali ve diğer kaynakları devreye sokarak yaygın propaganda şebekesini etkin bir şekilde kullanırdı.[1]. Mihail Gorbaçov 1989 yılında, Nomenklatura yaklaşımdan vazgeçildiğini resmen açıklamıştı. Ancak halen, özellikle taşrada devlet görevlerinde eski seçme usulleriyle belirlenmiş kadrolar mevcuttur. Yani kendi yeteneklerine göre değil, anket sonuçları ve torpil vasıtasıyla yönetime getirilmişlerdir.

Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Bloku ülkelerinde bürokraside çeşitli kilit idari görevleri ellerinde tutan elitlerdi. Bu kişilerin çoğu komünist parti üyesiydiler.Nomenklatura üzerinde yükselen siyasi sistemin yok edilmemesi, komünist parti tekelinin kırılmaması ve efektif yöneticilerin işbaşına getirilmemesi devlet kurumlarını zayıflamasına neden olmuştur. Siyasal anlaşmazlıklar nedeniyle vatandaşın ve sosyal grupların birbirine aykırı olan çıkarlarını bütünleştirmek oldukça zor olmuştu.

Kaynakça

  1. İbrahimov A. (2010), Rusya’da siyasi sistemin temel özellikleri, 29.01.2018 http://www.dagarcikturkiye.com/rusyada-siyasi-sistemin-temel-ozellikleri-yd-176.html