Mary Wollstonecraft

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Mary Wollstonecraft, 18. yüzyıl feminist düşünürüdür. Wollstonecraft, 1759'da Londra'da doğmuştur. Babasının, annesine karşı kötü davranışlar sergilediği bir ortamda büyüyen Wollstonecraft, kadınlık, evlilik gibi kavramları sorgulamaya başlamıştır. 19 yaşında evinden ayrıldığından itibaren kendini geliştirmeye başlamıştır. Bu süreçte feminist ideolojisinin şekillenmesinde ablasının kçtü giden evliliği de etkili olmuştur. Kadınların, maddi imkansızlıklar nedeniyle eşlerinden ayrılamadığı bir dönemde, ablasının destekçisi olarak ayrılmasını sağlamıştır. Bu dönemden itibaren Wollstonecraft, kadınların eğitim görmesini ve meslek sahibi olmasını savunmuştur. Bu düşüncelerine ise eserlerinde yer vermiştir. Evliliği ataerkil bir kurum olarak görerek eleştirdiği ve sevgi ile şefkat ihtiyacını romantik bir arkadaşlık ihtiyacında olduğunu 1786’da Mary: A fiction isimli ilk romanında ele almıştır. O, mutsuzluğun en temel sebebinin eğitimli erkeklerin, kadınların eğitimini ve özyönetimini reddetmesi olarak görmektedir. Bu düşünceler içerisinde zamanla güçlenen Wollstonecraft, evli ve düşünemeyen kadınlardan farklı olduğu görüp yolunda ilerlemiştir. 1787’de Londra’ya giderek Joseph Johnson’ın Analytical Review dergisinde çalıştığı dönemde ise evleneceği kişi olan felsefeci ve yazar William Godwin ile tanışmıştır.


Kadınların sosyal varoluşu üzerine çalışan Wollstonecraft, Fransız Devrimi'nin yalnızca erkeklere eşitlik getirdiğini, erkeklerin insanlığın gerçek sahibi olarak görüldüğünü, kadınların baskılanarak aşağılandığını belirterek eleştirmiştir. Döneminde çığır açan düşünceleri nedeniyle de feminizmin annesi olarak bilinmektedir. Wollstonecraft, döneminin diğer bir düşünürü olan Jean-Jacque Roussoe’nun, kadınların duygusal oluşlarından dolayı yüksek eğitim alamayacağı yönündeki görüşlerini, kendisini geliştirerek çürütmüştür.


Çalışmalarından bazılaɾı şunlaɾdıɾ;


Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi

Mary: A fiction

A Vindication of the Rights of Men

Thoughts on the Education of Daughters [1].

Kaynakça

  1. https://Kaya, Ş. (2017). Aydınlanma Çağı’nın radikal kadını: Mary Wollstonecraft. Gaia Dergi. gaiadergi.com/aydinlanma-caginin-radikal-kadini-mary-wollstonecraft/ Erişim Tarihi: 06.07.2018