Makroekonomi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

KAYNAK BELİRTİNİZ

Kaynak belirtiniz uyarısı, kaynak belirtilmeyen veya kaynağı yetersiz görülen sayfalar için kullanılır.

Kaynak belirtilmemesi durumunda sayfa silinecektir.

Ekonomi: İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri ve kalitesini arttırabilmeleri için yaptıkları çalışmalar.

Dört Önemli Ekonomik Faaliyet: Kaynakların Bakımı, Üretim, Dağıtım, Tüketim

Bireylerin, hane halklarının ve işletmelerin iktisadi faaliyetlerinin alt ulusal düzeyde incelenmesi mikroekonominin endişesidir; ulusal ve küresel düzeyde ekonomik faaliyetlerin incelenmesi makroekonominin endişesidir.

Makroekonomi: Sınırları normalde bir ulusun sınırları olarak anlaşılan bir ekonomik sistem.

Küresel ekonomi: Ekonomik kurallar, normlar ve etkileşimler sistemi, bunlar tarafından dünyanın çeşitli yerlerinde ekonomik aktörlerin ve eylemlerin birbiriyle ilişkilendirilmesi.

Ekonomik aktör (ekonomik aracı): Ekonomik faaliyetlerle ilgilenen bir kişi, grup veya kuruluş.

Tanımlanan üç ana makroekonomik hedef, yaşam standartlarının büyümesi, istikrar ve güvenlik ve sürdürülebilirliktir.

Yaşam standartları=Besin, konut, tıbbi bakım, eğitim, çalışma koşulları, bakım, ulaşım, iletişim, eğlence gibi konulardaki gelişmelere yaşam standartlarının artması denirken bir ülke veya bölgedeki üretim düzeyindeki artışa ekonomik büyüme denir.Yoksulluk ve yoksunluk durumundan artan bir üretim ve bolluk durumuna geçme süreci, ekonomik kalkınma olarak adlandırılır.