Maastricht Antlaşması

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Avrupa’nın bütünleştirilmesi kapsamında Avrupa Toplulukları’nın kurumsal ve siyasal bakımdan yeniden canlandırılmasına yönelik 1980’lerin ortalarından sonra başlatılan girişimler, merkezi ve doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtularak demokratikleşmeleri ve Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin çözülmesi Avrupa’nın siyasi yapısını baştan aşağı etkilemiştir. Üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasal bütünleşmeleri içeren Avrupa Tek Senedi böylece yetersiz kalmıştır. Ayrıca zaman içerisinde Topluluk içerisinde genişlemesi ile 1986 yılına kadar 12 üyeye ulaşmıştır. 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile yeni ortak politikalar belirlenmiş ve mevcut olanlar ise geliştirilmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında, Topluluk içerisinde düzenlemelerin yaşanmasını gerekli görülmüş ve Maastricht Antlaşmasının temelleri atılmıştır.


Topluluktan Birliğe : Maastricht Antlaşması


Maastricht Antlaşması, 7 Şubat 1992 tarihinde Hollanda'da imzalanmış ve 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Anlaşma ile Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almış ve AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu), AT (Avrupa Topluluğu)olarak değiştirilmiştir. Bu antlaşmayla, Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Güvenlik ve Dış Politika ile İçişleri ve Hukuk alanında işbirliği isimlerindeki 3 sütunlu yapı oluşturulmuştur; [1].


- Ekonomik ve Parasal Birlik

AB Komisyonu ve Avrupa Para Enstitüsü tarafından hazırlanan raporlar, Konsey tarafından incelenerek 1996 yılı sonunda en az yedi üye ülkenin aşağıdaki kriterleri yerine getirip getirmediğinin incelenmesi kararlaştırılmıştır: Bu kriterler; düşük enflasyon oranı, kamu maliyesinde düşük açık, para politikalarında istikrar ve uzun vadeli faizler, olarak özetlenebilir.


- Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

Ortak eyleme konu olacak sorunları ve nitelikli çoğunluk ile hangi alanlarda kararlar alacağını saptamıştır.


- Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği

Göç ve siyasi iltica alanlarında aralarındaki işbirliğini artırmak amacıyla bir Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) kurmuşlardır.


Maasricht'in 3 sütununda da görüldüğü üzere temel kriterler, üye ülkelerin güçlü bir ekonomiye sahip olmasını sağlamak, ülkeler arasındaki enflasyona farkını minimuma indirmek, devlet borçlarının GSYİH'sına oranının %60'ı geçmemesini sağlamak, bütçe açığının GSYİH'sına oranı %3'ü geçmemesini sağlmaktır. Ayrıca, kriterler uyarınca, herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmayacak ve son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır [2].

Kaynakça

  1. Öztürk, A. (2014). Maastricht Antlaşması. TUİÇ Akademi
  2. Eğilmez, M. (2016). Maastricht Kriterlerinde Son Durum ve Türkiye. http://www.mahfiegilmez.com/2016/10/maastricht-kriterlerinde-son-durum-ve.html Erişim Tarihi: 09.03.2018