Lingua Franca (Ortak Dil)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Frenklerin Dili anlamına gelen “lingua franca” terimi, ana dilleri farklı olan insanlar arasında kullanılan ortak iletişim diline verilen genel addır. Bu terim ilk defa 17. Yüzyıl'ın sonlarında İtalya’da kullanılmaya başlanmıştır.[1] Haçlı Seferleri’nden 18. yüzyıla kadar Akdeniz limanlarında İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Arapça, Yunanca ve Türkçe dillerine dayanan ortak bir dil gelişmiştir. Bu bölgede faaliyet gösteren tüccarlar, yöneticiler, askerler, diplomatlar farklı medeniyetlerden, farklı dillere sahip kişilerle ilişkilerinde rahatça anlaşabilmek için ortaya çıkan bu ortak dili kullanmışlardır.[2]


Zamanla lingua franca terimi sadece 18. Yüzyılda ortaya çıkan “Frenklerin Dili”ni tanımlama anlamında kullanımla kalmayıp, tarihte belirli dönemlerde baskın olan diplomasi dilini belirtmek için de kullanılmıştır. Bir dil sadece belirli bir bölgede anlaşılır kalmayıp, dünya genelinde anlaşılır duruma ulaşırsa ve geçer dil olarak kabul edilirse, bu dil için lingua franca yani diplomasi dili diyebiliriz. 19. Yüzyılın diplomasi dili/lingua franca’sı Fransızcadır çünkü bu dönemi incelediğimizde gerçekleşen ikili diplomatik ilişkilerde, oluşturulan uluslararası antlaşmaların hazırlanmasında Fransızca, birbirlerinin dillerini bilmeyen taraflar için ortak dil görevini üstlenmiştir. Günümüzün diplomasi dili ise İngilizcedir. Günümüzde genele baktığımızda ikili diplomatik ilişkilerin daha çok İngilizce dili etrafında şekillendiğini gözlemleyebiliriz.Hazırlayan: Muhammed Emin KESKİN

Kaynakça

  1. Oxford Learner’s Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lingua-franca#:~:text=(plural%20lingua%20francas),many%20parts%20of%20the%20world. (Erişim Tarihi: 15.11.2020)
  2. Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers.