Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (North America Free Trade Association-NAFTA), ABD, Kanada ve Meksika devlet başkanları Bush, Mulroney ve Salinas tarafından, üye ülkeler arasındaki ticarete uygulanan gümrük vergileri bazı istisnalar dışında belirlenen süreç içinde kaldırılması amacıyla 12 Ağustos 1992'de Washington'da imzalanmıştır. Gümrük vergilerinin 10 yıllık süre içinde kaldırılması kararlaştırılırken bazı tarım ürünleri için daha uzun süreler tanınmıştır. Böylece bu üç ülke arasında ekonomik gelişmişlik farkı azaltılmak ve Kuzey Amerika kıtasının geliştirilmesi istenmiştir. ABD ve Kanada'nın Meksika'ya yatırımlarını arttırdıklarında, bu ülkedeki ucuz iş gücünden faydalanmakla beraber ülkedeki işsizlik oranlarını da azaltmış olacaklardı. NAFTA ile birlikte ABD, Meksika ve Kanada'nın yabancı yatırımcılara yerli firmalar­la eşit haklar tanınmasını sağlamıştır. [1]


ABD ile Kanada arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik görüşmeler GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)ın imzalanmasından sonra başlatılmıştır. Görüşmelerden sonra oluşturulan ABD-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması, 2 Ocak 1988 tarihinde imzalanmıştır.Bu Anlaşma, çevre korunması, fikri mülkiyet hakları, kara ve hava taşımacılığı gibi hizmetleri de kapsadığından dolayı ikili bölgesel ticari uygulamalar içinde en kapsamlısıdır. Anlaşmada, iki ülke arasındaki ticarette tarifelerin kaldırılması, tarife dışı engellerin azaltılması ve hizmetler ticaretinin liberalleştirilmesi öngörülmüştür. Meksika'nın 1986 yılında GATT'a üye olmasından sonra ABD, bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere bir anlaşma imzalamıştı. ABD'nin bir yandan Kanada, diğer yandan Meksika ile yaptığı anlaşmalar, sonuçta ABD-Kanada-Meksika arasında Kuzey Amerika kıtasını içine alacak şekilde bir Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) oluşturulmasını ön plana çıkarmış ve bu yönde hazırlanan anlaşma 12 Ağustos 1992 tarihinde imzalanmıştır [2]


Kaynakça

  1. KUZEY AMERİKA SERBEST TİCARET BÖLGESİ (NORTH AMERICA FREE TRADE ASSOCIATION-NAFTA). Ecodialog.com. http://www.ekodialog.com/ekonomi_kurumlari/kuzey_amerika_serbest_ticaret_nafta.html Erişim Tarihi: 12.03.2018
  2. Nafta (kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması). http://www.nedir-tr.com/nedir-4837-anlam%C4%B1-nafta-kuzey-amerika-serbest-ticaret-anla%C5%9Fmas%C4%B1 Erişim Tarihi: 12.03.2018