Konsey ("Bakanlar Konseyi" ya da "AB Konseyi")

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bakanlar Konseyi (İngilizce: Council of the European Union), Avrupa Birliği üyesi devletlerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşan bir organ konumundadır. [1] AB'nin başlıca karar vericilerindendir. Üye ülkelerin ülke çıkarlarının temsil edildiği bu kurumda toplantılara, karara bağlanacak konuya göre üye ülkelerin ilgili bakanları katılır. Bu toplantıların amacı: Mevzuatla ilgili tartışmak, uzlaşmak, değişiklik yapmak ve neticede onaylamak; Üye Devletlerin politikalarını koordine etmek; veya AB'nin dış politikasını belirlemektir. [2] Ekonomik alanda koordinasyon; ekonomi ve maliye bakanları tarafından, “ECOFIN” “Ekonomi ve Mali İşler Konseyi” tarafından yürütülür.Bunlardan farklı olarak, Avrupa Parlamentosu (AP) ile ortak karar alarak yasaları(yönetmelikler, direktifler vs.) kabul etmek, AB ve bir ya da daha fazla devlet ve uluslararası örgütler arasında uluslararası anlaşmalar yapmak gibi sorumlulukları vardır.

Konsey toplantılarına hangi bakanların katılacağı gündem maddeleri doğrultusunda belirlenir. Örneğin çevre ile ilgili konuların tartışılacağı Konsey toplantılarına üye ülkelerin Çevre Bakanları katılır. Konsey'deki her bakan kendi hükümeti adına taahhütte bulunma yetkisine sahip olup seçilmiş ulusal makamlarına karşı cevap verebilirdir.

Mevcut 10 farklı Konsey vardır. Bunlar; Genel İşler Konseyi, Dış İlişkiler Konseyi, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, Adalet ve İçişleri Konseyi, İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi, Rekabet Konseyi, Tarım ve Balıkçılık Konseyi, Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi, Çevre Konseyi ile Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyidir. [3]

Konsey başkanlığı, 18 ay süreyle görev yapacak 3 üye devletten oluşan takımlar tarafından yürütülür. Böylece Başkanlık üye devletlerce 6 ay süreyle el değiştirmektedir.Dönem Başkanlığını yürüten hükümetler, farklı Konsey toplantılarını düzenleme ve o toplantılara başkanlık etmeye sorumludur. İstisnai olarak, Dışişleri Konseyi’ne, Konsey adına dış politikayı yürüten Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tarafından başkanlık edilir.[4] Toplantılar Brüksel ve Lüksemburg'da yapılır.

Yasal düzenlemelerle ilgili tüm Konsey tartışmaları ve oylamalar halka açık olarak yapılmaktadır. Farklı Konsey oluşumlarının çalışmalarının genel tutarlılığı Avrupa Birliği Konseyi toplantı sonuçlarının etkili olarak uygulanmasını izleyen Genel İşler Konseyi tarafından sağlanmaktadır. Daimi Temsilciler Komitesi tarafından desteklenmektedir.[5]

Daimi Temsilciler Komitesi, orjinal adıyla 'Coreper'(Comité des Représentants Permanents), üye devlet hükümetlerinin Brüksel'de kendilerini temsil eden ve ulusal çıkarlarını AB düzeyinde savunan temsilcilerden oluşur.


Kaynakça

  1. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı. Avrupa Birliği Konseyi. 16 Şubat 2018 tarihinde https://www.ab.gov.tr/45630.html adresinden erişilmiştir.
  2. 18 Şubat 2018 tarihinde https://ec.europa.eu/cyprus/sites/cyprus/files/je0115325trc.pdf adresinden erişilmiştir.
  3. European Council, Council of the European Union. Council configurations. 16 Şubat 2018 tarihinde http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/adresinden erişilmiştir.
  4. 22 Şubat 2018 tarihinde https://ec.europa.eu/cyprus/sites/cyprus/files/je0115325trc.pdf adresinden erişilmiştir
  5. 1 Mart 2018 tarihinde https://ec.europa.eu/cyprus/sites/cyprus/files/je0115325trc.pdf adresinden erişilmiştir