Klasik Demokrasi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

KAYNAK BELİRTİNİZ

Kaynak belirtiniz uyarısı, kaynak belirtilmeyen veya kaynağı yetersiz görülen sayfalar için kullanılır.

Kaynak belirtilmemesi durumunda sayfa silinecektir.

Klasik demokrasi modeli, Eski Yunan Polisine veya şehirdevletine ve özellikle de Yunan şehirdevletlerinin en büyük ve en güçlü olanı Atina'daki yönetim sistemine dayanmaktadır. M.Ö. 5. ve 4. Yüzyıllar'da Atina'da işleyen doğrudan demokrasi modeli, genellikle halkın yönetime katılmasının tek saf ve ideal sistemi olarak tasvir edilir. Bununla beraber, bu model her ne kadar Rousseau ve Marx gibi sonraki dönem düşünürleri üzerinde kayda değer bir etkide bulunmuşsa da, doğrudan yönetimin çok özel bir şekli olarak gelişen Atina demokrasisinin modern dünyada ancak çok sınırlı bir uygulanma imkanı mevcuttur. Atina demokrasisi kitle toplantısı yoluyla yönetim anlamına geliyordu. Atina demokrasisinde vatandaşlar sadece Meclis'in düzenli olarak gerçekleştirilen oturumlarına katılmakla kalmıyorlar, geniş topluluklar halinde kamu görevlerinin ve karar verme sürecinin sorumluluklarını üstlenmeye hazır görünüyorlardı. Siyasi hayata doğrudan ve sürekli halk katılımına ilişkin klâsik model, örneğin New England'daki (ABD) kasaba toplantılarında, küçük İsviçre kantonlarındaki müşterek meclislerde ve referandumların daha yaygın kullanımında canlılığını korumuştur.